APLIKACJA MOBILNA - wroSIP mobile

Android iOS

WindowsPhone

       wirtualnyspacer

AKTUALNOŚCI

Informacja o pracy Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w dniu 2 maja 2014 r.

    Sznowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu będzie nieczynny. Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu 2 maja został wyznaczony dniem wolnym od pracy w zamian za 3 maja, ustawowo dzień wolny od pracy, przypadający w sobotę. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerw

17 Kwi 2014
Więcej...
WebEWID - aktualizacja

    Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2014 r. nastąpiła aktualizacja platformy WebEWID (Portal Geodety, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Gminy). W wyniku tych prac nastąpiły zmiany: przestała działać Witryna Ewid, której pełna funkcjonalność została przeniesiona do Portalu Gminy na platformie WebEWID (https://www.ewid.wrosip.pl/), nie będzie możliwo

07 Kwi 2014
Więcej...
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

    Informujemy, że trwają prace związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, której projekt został pozytywnie zaopiniowny przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 marca oraz Komitet Rady Ministrów. Ponadto Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekty sześciu rozporządzeń wykonawczych do prz

02 Kwi 2014
Więcej...
Dzień Geodety

     W dniu dzisiejeszym obchodzimy, ogłoszony w rocznicę urodzin Merkatora, przez Europejską Organizację Geodetów (CLGE), Dzień Geodety. Wszystkim Geodetom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej życzy kierownictwo Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

05 Mar 2014
Więcej...
Oferta pracy

    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ogłosza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze STARSZY REFERENT lub odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i stażu w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej (TS) w ramach projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" częściowo finansowanego przez Unię Europejską

13 Lut 2014
Więcej...
Nowy Regulamin Pracy ZUDP - projekty w wersji elektronicznej!

  Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu opublikowano Zarządzenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 8/14 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie określa nowe zasady funkcjonowania ZUDP (traci moc Zarządzenie nr 10/01 z dnia 16 listopada 2001r.).   Istotnym elemente

31 Sty 2014
Więcej...

GUGiK

  •  

  • Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kolejnym etapem w...

  •   14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się seminarium dla przedstawicieli Biura Rzecznika Praw...

  •  Zakończył się pierwszy etap organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii serii szkoleń skierowanych do przedstawicieli samorządu zajmujących się prowadzeniem...

  • List intencyjny w sprawie współfinansowania prac mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w województwie podlaskim został podpisany 14...

  • Kolejne seminarium informacyjne dotyczące zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, odbyło się w Warszawie w dniu 10...

geoforum.pl

gisplay.pl

: