Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

piątek, 28 październik 2016 11:51

wykrzyknik 4

 

    Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, znajduje się "Wykaz materiałów zasobu", zawierający informacje o aktualnych materiałach zasobu i sposobach jego udostępniania.

1.Zwracamy uwagę na pozycje dotyczące udostępniania danych w formacie SWDE (format obowiązuje tylko do 30 grudnia 2016r.) oraz formatów danych, w których udostępniane są zbiory danych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej tj. GML lub GML + GeoTIFF oraz KCD lub KCD + GeoTIFF.

2.Istnieje możliwość udostępnienia mapy w formacie odpowiednio DGN lub DGN+GeoTIFF oraz DXF lub DXF+GeoTIFF, wyłącznie po wskazaniu przez Wykonawcę powyższych formatów w Zgłoszeniu pracy lub na Wniosku o udostępnienie. Należy mieć na uwadze, że wygenerowane pliki w formacie DGN i DXF nie zachowują pełnej zgodności z symboliką mapy zasadniczej.

3.Jednocześnie nawiązując do § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572) pliki wygenerowane z roboczej bazy danych i zapisane na nośniku informatycznym, wchodzącym w skład operatu technicznego, należy zapisać zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1629) lub w innym formacie uzgodnionym między Wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego.

Czytany 1964 razy
: