Oferta pracy

poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:57

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  REFERENT/STARSZY REFERENT/MŁODSZY GEODETA/GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbędne:
a)    wykształcenie:
˗    wyższe geodezyjne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
lub
˗    średnie geodezyjne,
b)    spełnianie wymagań dla stanowisk urzędniczych określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)    znajomość organizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d)    znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
e)    znajomość przepisów organizacyjnych, w tym Statutu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
2) dodatkowe:
a)    doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aktualizacją lub udostępnianiem informacji z ewidencji gruntów i budynków,
b)    znajomość aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
c)    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    przyjmowanie i obsługa wniosków na udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
b)    przygotowanie wypisów, wyrysów, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
c)   rejestracja w systemie PZGiK dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
d)    aktualizacja baz danych EGiB i RCWiN,
e)   przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma,
f)    ewidencjonowanie i przetwarzanie (skanowanie) dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych EGiB i RCWiN.

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności
: