Autorzy Planów

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki B1

obejmujący część północną oraz środkowąÂ  siedliska wsi Żerniki Wrocławskie

Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki B

obejmujący część północną oraz środkową siedliska wsi Żerniki Wrocławskie

Zmiana Planu - Żerniki Wrocławskie
Żerniki Wrocławskie - teren "D"

obejmujący północną część wsi Żerniki Wrocławskie

Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki Wrocławskie - teren A

obejmuje fragment wsi Żerniki Wroclawskie ograniczony ulicami: Akacjową od północy, Kolejową

...
Zmiana Planu - Żerniki Wrocławskie
Żerniki C

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, ograniczony ulicąÂ 

...
Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki obszar C1

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie między drogą

...
Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki Pn-Wsch

obejmuje obszar zlokalizowany w północno-wschodniej części miejscowości Żerniki Wrocławskie

Zmiana Planu - Żerniki Wrocławskie
Żerniki szkoła

obejmuje obszar terenu szkolnego ograniczonego od północy ulicą Kolejową

Plan - Żerniki Wrocławskie
Żerniki Wrocławskie - część północno-zachodnia obrębu

obejmujący część północno-zachodnią obrębu Żerniki Wrocławskie

Zmiana Planu - Żerniki Wrocławskie
Żerniki Wrocławskie B2

Obszar położony w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej


: