Autorzy Planów

INNOVA
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie - działki nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93

ograniczony do działek nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr

...
Plan - Domasław
Część wsi Domasław przy ulicy Akacjowej

Obszar ograniczony do działek nr 195/1 i 195/2 położonych we wsi Domasław.

Plan - Kobierzyce
Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Krótkiej we wsi Kobierzyce.

Plan - Kobierzyce
Kobierzyce część środkowa

Obszar ograniczony do terenu położonego w rejonie ul. Sportowej w środkowej części wsi

...
Plan - Księginice
COM_JZOOMIFY_NEW
Księginice - ul. Oławska, ul. Kwiatowa, ul. Rumiankowa, ul. Piaskowa

Obszar obejmujący rejon ulicy Oławskiej, Kwiatowej, Rumiankowej i Piaskowej we wsi Księginice

Plan - Księginice
Księginice - dz. 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110

Obszar ograniczony do działek nr 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110 położonych we wsi Księginice.

...
Plan - Owsianka-Bąki
Owsianka wieś, przy ulicy Polnej

Obszar ograniczony do części działki nr 44 położonej w obrębie Owsianka-Bąki

Plan - Racławice Wielkie
COM_JZOOMIFY_NEW
Racławice Wielkie- cześć zachodnia

Zachodnia część wsi Racławice Wielkie

Plan - Ślęza
Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza

Obszar ograniczony od północny granicą pasa drogowego drogi gminnej, od południa granicą pasa

...
Plan - Ślęza
Ślęza - dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187

Obszar ograniczony do działek nr 153, 154, 155, 156, 189, 190, 191, 192 oracz części działek

...
Plan - Ślęza
Ślęza - północna część wsi

ograniczony od północy granicą obrębu Ślęza, a od południa południową granicą pasa drogi

...
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Rekreacyjna
ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy autostradą A4, od wschodu drogą polną nr 179, a...
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Przystankowa
ograniczony do dz. nr 134/6 położonej w obrębie Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Przystankowa, Dworcowa
Obszar ograniczony do dz. nr 134/3 położonej w obrębie Ślęza.
Plan - Tyniec Mały
Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej

Obszar ograniczony do części działki nr 371/22 położonej we wsi Tyniec Mały.

Plan - Wierzbice
Wierzbice - ul. Lipowa i Oławska

Obszar ograniczony do działek nr 59/4, 59/5 i 60/6 położonych we wsi Wierzbice

Plan - Wysoka
Wysoka część środkowo-południowa

Obszar ograniczony do części działki nr 45/207 oraz działek nr 45/185, 45/208, 45/209 i 45/210

...
Plan - Żerniki Małe
COM_JZOOMIFY_NEW
Żerniki Małe

Wieś Żerniki Małe


: