Kamieniec Wrocławski 03

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, handel hurtowy i detaliczny we wski Kamieniec Wrocławski


Opis
teren wsi Kamieniec Wrocławski
Szczegóły
Oznaczenie: KW_03
Rozmiar: 2,18
Uchwała: Nr XX/158/2001 z dn. 27 lutego 2001 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: