Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 10
południowa część wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 11
północna część wsi Chrząstawa Mała
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 12

rejon ulicy Leśnej

Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 13
rejon ulicy Wspólnej
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 14
rejon ulicy Ks. Henryka Oziewicza
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 15
rejon ulicy Cichej
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 16

południowo - zachodnia część wsi

Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała ul. Stawowa oraz ul. Oziewicza

obejmuje tereny komunikacyjne we wsi Chrzastawa Mała w pobliżu ulicy Stawowej oraz ulicy

...
Plan - Chrząstawa Wielka
Chrząstawa Wielka 04
teren wsi Chrząstawa Wielka
Plan - Chrząstawa Wielka
Chrząstawa Wielka 03
teren wsi Chrząstawa Wielka

Strona 2 z 101

: