Zmiana Planu - Strzegomiany
Strzegomiany - działka nr 204/1

obejmuje działkę nr 204/1 we wsi Strzegomiany

Zmiana Planu - Strzegomiany
Strzegomiany - działki nr 383, 384

obejmuje działki nr 383, 384

Zmiana Planu - Strzegomiany
Strzegomiany - działki nr 400 i 401

obejmuje działki nr 400, 401

Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami

Obszar obejmuje teren działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - połnocno-środkowa część obrębu

Obszar ograniczony od zachodu działką nr 154, od południa działką nr 165/1, od północy ul.

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - obręb, działki 275/5 i 275/6
obszar położony w granicach obrębu Sulistrowice działki numer 275/5 i 275/6
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice tereny rekreacyjne

znajduje się pomiędzy ulicą Irysową a Jagiellońską, od wschodu ograniczony jest granicą obrębu

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

obejmuje działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6

obejmuje działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 w obrębie Sulistrowice o powierzchni

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - obręb

w granicach obrębu Sulistrowice

Strona 102 z 112

: