Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6

Obszar ograniczony jest od strony północnej i wschodniej ul. Jagiellońską, od strony

...
Zmiana Planu - Sulistrowiczki
Sulistrowiczki - południowo-zachodnia część obrębu

Obszar znajduje się w południowo-zachodniej części obrębu Sulistrowiczki

Plan - Sulistrowiczki
Sulistrowiczki - obręb

w granicach obrębu Sulistrowiczki

Plan - Świątniki
Świątniki - obręb

w granicach obrębu Świątniki

Plan - Wojnarowice
Wojnarowice - obręb

w granicach obrębu Wojnarowice

Plan - Żerzuszyce
Żerzuszyce - obręb

w granicach obrębu Żerzuszyce

Studium - Gmina Żórawina
Plan - Bratowice
Zagródki dz. 145
obejmujący działkę nr 145 we wsi Zagródki, obręb Bratowice
Plan - Bratowice
Zagródki
obejmujący teren wsi Zagródki
Plan - Galowice
Galowice -Jagodowa

położony w granicach obrębu geodezyjnego Galowice, w rejonie ulicy Jagodowej

Strona 104 z 112

: