Plan - Krajków
Krajków - "węzeł Krajków"
położony w obrębach geodezyjnych Wojkowice i Krajków między autostradą A4, drogą wojewódzką nr...
Zmiana Planu - Mędłów
Mędłów

obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczą

...
Zmiana Planu - Mędłów
Mędłów Osiedlowa

obejmuje obszar położony w obrębie Mędłów ograniczony ulicami Żernicką, Akacjową i Osiedlową

Plan - Mędłów
Mędłów - na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów

we wsi Mędłów położony na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów

Plan - Mędłów
Mędłów - dz. 50/1-50/6, 87/1

we wsi Mędłów obejmujący działki nr 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5 i część 87/1 dr

Plan - Mędłów
Mędłów - południowa część wsi

obejmujacy południową część wsi Mędłów

Plan - Milejowice
Milejowice - dz. 3
obejmujący działkę nr 3 we wsi Milejowice
Plan - Milejowice
Milejowice wieś
obejmujący wieś Milejowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice - obszar "A"
położony w północnej części obrębu Wojkowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice
położony w centralnej części obrębu Wojkowice

Strona 105 z 111

: