Plan - Szukalice
Szukalice cz. pn. obrębu

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Szukalice, obejmujący tereny położone na północ

...
Plan - Szukalice
Szukalice cz. południowa

obejmuje obszar położony w południowej części obrębu Szukalice, na zachód od drogi powiatowej

...
Plan - Szukalice
Szukalice - część północno-wschodnia

obejmujący północno-wschodnią część wsi Szukalice

Plan - Szukalice
Szukalice - część centralna

obejmujący centralną część wsi Szukalice

Plan - Szukalice
Szukalice

obejmujący północną część wsi Szukalice

Plan - Turów
Zmiana Planu - Turów
Turów działki 228/1 i 228/2

obejmuje działki ewidencyjne o numerach 228/1 i 228/2 położone w obrębie geodezyjnym Turów,

...
Zmiana Planu - Turów
Turów- dz. 137 i 138

ograniczony do działek 137 i 138

Plan - Turów
Turów
położony w południowej części obrębu Turów.
Zmiana Planu - Węgry
Węgry

położony w środkowej części obrębu geodezyjnego Węgry

Strona 109 z 112

: