Plan - Okrzeszyce
Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna
obejmujący działki: nr 39, 41, 42, 51/4 oraz cz. dz nr 5/23 i 23 położone w obr. Pustków...
Plan - Polakowice
Polakowice część środkowa

obejmujący środkową część obrębu Polakowice

Plan - Przecławice
Przecławice 249/11 i 249/12

obejmuje działki ewidencyjne nr 249/11 oraz 249/12 położone na wschód od miejscowości

...
Plan - Przecławice
Przecławice - północno-zachodnia część obrębu

Obszar obejmujący część obrębu geodezyjnego Przecławice, w tym tereny istniejącej zabudowy

...
Plan - Rzeplin
Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

ograniczony do działek nr: 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

Zmiana Planu - Rzeplin
Rzeplin- dz. 36/1

ograniczony do działki nr 36/1

Plan - Rzeplin
Środkowa część obrębu Rzeplin

Środkowa część obrębu Rzeplin

Plan - Rzeplin
Rzeplin - dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11
obejmujący działki nr 178/3, 190/2, 195/9 i 195/11 we wsi Rzeplin
Plan - Stary Śleszów
Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 3

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV

...
Plan - Stary Śleszów
Stary Śleszów część środkowa

obejmujący środkowo-zachodnią część obrębu Stary Śleszów

Strona 112 z 117