Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór działka nr 71/8

obejmujący działkę 71/8 i część działki 122 we wsi Suchy Dwór

Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 91
obejmujący działkę nr 91 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór część wsi
obejmujący część wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80
obejmujący działki nr 77, 78, 79 i 80 we wsi Suchy Dwór
Plan - Suchy Dwór
Suchy Dwór wschodnia część wsi
obejmujący wschodnią część wsi Suchy Dwór
Plan - Szukalice
Szukalice cz. pn. obrębu

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Szukalice, obejmujący tereny położone na północ

...
Plan - Szukalice
Szukalice cz. południowa

obejmuje obszar położony w południowej części obrębu Szukalice, na zachód od drogi powiatowej

...
Plan - Szukalice
Szukalice - część północno-wschodnia

obejmujący północno-wschodnią część wsi Szukalice

Plan - Szukalice
Szukalice - część centralna

obejmujący centralną część wsi Szukalice

Plan - Szukalice
Szukalice

obejmujący północną część wsi Szukalice

Strona 115 z 119

: