Imprezy turystyczno-kulturalne

czwartek, 10 kwiecień 2014 14:09

 

imprezy2

Imprezy turystyczno-kulturalne

 

RPO

 

Moduł powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” realizowanego w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Moduł przedstawia przedstawia zbliżające się i obecnie trwające imprezy turystyczno-kulturalne na terenie powiatu wrocławskiego. Ma on charakter interaktywny – umożliwia dodawanie nowych imprez osobom upoważnionym. Kontrole nad wprowadzonymi obiektami sprawuje administrator systemu – weryfikuje poprawność wprowadzonych danych lub usuwa błędne dane. Autoryzowani użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość dodawania nowych imprez poprzez wkreślenie lokalizacji takiego zdarzenia, dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje oraz dodanie zdjęć lub innych załączników.

Moduł zawiera oprócz ogólnych funkcjonalności aplikacji, dedykowane funkcjonalności ściśle powiązane z zagadnieniami imprez turystyczno-kulturalnym. Umożliwiają one wyszukiwanie oraz dodawanie i modyfikowanie obiektów – imprez turystyczno-kulturalnych.

Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem imprez turystyczno-kulturalnych mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzie do wyszukiwania imprez turystyczno-kulturalnych pozwala na ich filtrowanie według nazwy, lokalizacji w terenie, a także w podziale na kategorie takie jak targ, festyn, dożynki, zawody sportowe, koncert, uroczystość, zjazd oraz zlot. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania mapy z wybranymi imprezami turystyczno-kulturalnymi.

 

Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Imprezy turystyczno-kulturalne
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Użytkowanie
 • Mapa topograficzna
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu

 

Funkcjonalność dedykowana:

 • przeglądanie/wyszukiwanie imprez turystyczno-kulturalnych
 • prowadzenie zasobu danych o imprezach turystyczno-kulturalnych

 

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

Dział: serwisy mapowe

Turystyka

środa, 19 luty 2014 15:14

 

turystyka3

Turystyka

RPO

Moduł powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” realizowanego w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Moduł przedstawia obiekty atrakcyjne turystycznie znajdujące się na terenie powiatu wrocławskiego. Ma on charakter interaktywny – umożliwia dodawanie nowych obiektów użytkownikom Internetu. Warunkiem dodawania nowych obiektów jest założenie konta w serwisie mapowym wroSIP. Kontrole nad wprowadzonymi obiektami sprawuje administrator systemu – weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, usuwa dane błędne lub nieaktualne. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość dodawania nowych obiektów poprzez wkreślenie lokalizacji obiektu turystycznego (punktowego lub liniowego), dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje oraz dodanie zdjęć lub innych załączników.

Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem obiektów turystycznych mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzia do wyszukiwania obiektów turystycznych pozwalają na ich filtrowanie według nazwy, lokalizacji w terenie, a także w podziale na kategorie takie jak atrakcja przyrodnicza, instytucja kultury, noclegi i gastronomia, obiekt sportowy, park, ogród, aleja, punkt widokowy oraz szlak turystyczny. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania mapy z wybranymi obiektami turystycznymi. Do części obiektów podpięte są zdjęcia panoramiczne pochodzące z wirtualnego spaceru, który w całości można obejrzeć tutaj >>>>

 

Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Zabytki o szczególnych walorach turystycznych
 • Turystyka
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Użytkowanie
 • Mapa topograficzna
 • Wysokość nad poziomem morza
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu

 

Funkcjonalność dedykowana:

 • przeglądanie/wyszukiwanie obiektów turystycznych
 • prowadzenie zasobu danych o obiektach turystycznych

 

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

Dział: serwisy mapowe
: