Lp. Oznaczenie Tytuł Typ Dotyczy
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica Studium Gmina Czernica
2 ChM_10 Chrząstawa Mała 10 Plan Chrząstawa Mała
3 ChM_06 Chrząstawa Mała 06 Plan Chrząstawa Mała
4 ChM_05 Chrząstawa Mała 05 Plan Chrząstawa Mała
5 ChM_04 Chrząstawa Mała 04 Plan Chrząstawa Mała
6 ChM_03 Chrząstawa Mała 03 Plan Chrząstawa Mała
7 ChM_11 Chrząstawa Mała 11 Plan Chrząstawa Mała
8 ChM_12 Chrząstawa Mała 12 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
9 ChM_13 Chrząstawa Mała 13 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
10 ChM_14 Chrząstawa Mała 14 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
11 ChM_15 Chrząstawa Mała 15 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
12 ChM_16 Chrząstawa Mała 16 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
13 ChM_02 Chrząstawa Mała 02 Plan Chrząstawa Mała
14 ChM_01 Chrząstawa Mała 01 Plan Chrząstawa Mała
15 ChM_09 Chrząstawa Mała 09 Plan Chrząstawa Mała
16 ChM_08 Chrząstawa Mała 08 Plan Chrząstawa Mała
17 ChM_17 Chrząstawa Mała ul. Stawowa oraz ul. Oziewicza Zmiana Planu Chrząstawa Mała
18 ChM_07 Chrząstawa Mała 07 Plan Chrząstawa Mała
19 ChW_04 Chrząstawa Wielka 04 Plan Chrząstawa Wielka
20 ChW_03 Chrząstawa Wielka 03 Plan Chrząstawa Wielka
21 ChW_07 Chrząstawa Wielka 07 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
22 ChW_08 Chrząstawa Wielka 08 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
23 ChW_02 Chrząstawa Wielka 02 Plan Chrząstawa Wielka
24 ChW_12 Chrząstawa Wielka - północna część wsi Plan Chrząstawa Wielka
25 ChW_01 Chrząstawa Wielka 01 Plan Chrząstawa Wielka
26 ChW_06 Chrząstawa Wielka 06 Plan Chrząstawa Wielka
27 ChW_05 Chrząstawa Wielka 05 Plan Chrząstawa Wielka
28 ChW_11 Chrząstawa Wielka 11 Plan Chrząstawa Wielka
29 ChW_10 Chrząstawa Wielka 10 Plan Chrząstawa Wielka
30 ChW_09 Chrząstawa Wielka 09 Plan Chrząstawa Wielka
31 Cz_03-1a Czernica część północna - "A" Plan Czernica
32 Cz_03-1b Czernica część północna - "B" Plan Czernica
33 Cz_02 Czernica i Ratowice 02 Plan Czernica i Ratowice
34 Cz_04 Czernica i Ratowice 04 Plan Czernica i Ratowice
35 D_26 Dobrzykowice- działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7 Zmiana Planu Dobrzykowice
36 D_16 Dobrzykowice 16 Plan Dobrzykowice
37 D_05 Dobrzykowice 05 Plan Dobrzykowice
38 D_06 Dobrzykowice 06 Plan Dobrzykowice
39 D_17 Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe Zmiana Planu Dobrzykowice
40 D_22 wieś Dobrzykowice Plan Dobrzykowice
41 D_04 Dobrzykowice 04 Plan Dobrzykowice
42 D_03 Dobrzykowice 03 Plan Dobrzykowice
43 D_18 Dobrzykowice 18 Zmiana Planu Dobrzykowice
44 D_19 Dobrzykowice 19 Zmiana Planu Dobrzykowice
45 D_20 Dobrzykowice 20 Zmiana Planu Dobrzykowice
46 D_02 Dobrzykowice 02 Plan Dobrzykowice
47 D_01 Dobrzykowice 01 Plan Dobrzykowice
48 D_23 Dobrzykowice ul. Błękitna Plan Dobrzykowice
49 D_24 Dobrzykowice ul. Stawowa Plan Dobrzykowice
50 D_25 Dobrzykowice ul. Cedrowa Zmiana Planu Dobrzykowice
51 D_11 Dobrzykowice 11 Plan Dobrzykowice
52 D_10 Dobrzykowice 10 Plan Dobrzykowice
53 D_09 [ARCH Dobrzykowice 09 Plan Dobrzykowice
54 D_15 Dobrzykowice 15 Plan Dobrzykowice
55 D_14 Dobrzykowice14 Plan Dobrzykowice
56 D_13 Dobrzykowice 13 Plan Dobrzykowice
57 D_12 Dobrzykowice 12 Plan Dobrzykowice
58 D_21 Dobrzykowice 21 Plan Dobrzykowice
59 D_07 Dobrzykowice i Krzyków Plan Dobrzykowice i Krzyków
60 G_04 Gajków 04 Zmiana Planu Gajków
61 G_03 Gajków 03 Plan Gajków
62 G_06 Gajków wieś Plan Gajków
63 G_02 Gajków 02 Zmiana Planu Gajków
64 G_01 Gajków 01 Plan Gajków
65 G_07 Gajków część południowa Plan Gajków
66 G_05 Gajków 05 Plan Gajków
67 J_09 Jeszkowice- część zachodnia Plan Jeszkowice
68 J_10 Jeszkowice- część południowa Plan Jeszkowice
69 J_03 Jeszkowice 03 Plan Jeszkowice
70 J_05 Jeszkowice 05 Plan Jeszkowice
71 J_01 Jeszkowice 01 Plan Jeszkowice
72 J_07 Jeszkowice 07 Zmiana Planu Jeszkowice
73 J_08 Jeszkowice południe Plan Jeszkowice
74 KW_29 Kamieniec Wrocławski - działka nr 291/14 Plan Kamieniec Wrocławski
75 KW_21 Kamieniec Wrocławski 21 Plan Kamieniec Wrocławski
76 KW_16 Kamieniec Wrocławski 16 Plan Kamieniec Wrocławski
77 KW_15 [ARC Kamieniec Wrocławski 15 Plan Kamieniec Wrocławski
78 KW_14 Kamieniec Wrocławski 14 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
79 KW_13 Kamieniec Wrocławski 13 Plan Kamieniec Wrocławski
80 KW_12 Kamieniec Wrocławski 12 Plan Kamieniec Wrocławski
81 KW_11 Kamieniec Wrocławski 11 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
82 KW_10 Kamieniec Wrocławski 10 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
83 KW_09 Kamieniec Wrocławski 09 Plan Kamieniec Wrocławski
84 KW_08 Kamieniec Wrocławski 08 Plan Kamieniec Wrocławski
85 KW_07 Kamieniec Wrocławski 07 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
86 KW_06 Kamieniec Wrocławski 06 Plan Kamieniec Wrocławski
87 KW_05 Kamieniec Wrocławski 05 Plan Kamieniec Wrocławski
88 KW_04 Kamieniec Wrocławski 04 Plan Kamieniec Wrocławski
89 KW_03 Kamieniec Wrocławski 03 Plan Kamieniec Wrocławski
90 KW_24 Kamieniec Wrocławski 24 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
91 KW_02 Kamieniec Wrocławski 02 Plan Kamieniec Wrocławski
92 KW_25 Kamieniec Wrocławski 25 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
93 KW_01 Kamieniec Wrocławski 01 Plan Kamieniec Wrocławski
94 KW_22 Kamieniec Wrocławski 22 Plan Kamieniec Wrocławski
95 KW_27 Kamieniec Wrocławski ul. Podhalańska Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
96 KW_23 Kamieniec Wrocławski 23 Plan Kamieniec Wrocławski
97 KW_28 Kamieniec Wrocławski dz. 660/5 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
98 KW_20 Kamieniec Wrocławski 20 Plan Kamieniec Wrocławski
99 KW_19 [ARC Kamieniec Wrocławski 19 Plan Kamieniec Wrocławski
100 KW_18 Kamieniec Wrocławski 18 Plan Kamieniec Wrocławski
101 KW_17 Kamieniec Wrocławski 17 Plan Kamieniec Wrocławski
102 KW_26 Kamieniec Wrocławski 26 Plan Kamieniec Wrocławski
103 K_07 Krzyków 07 Plan Krzyków
104 K_02 Krzyków ul.Chabrowa Plan Krzyków
105 K_05 Krzyków 05 Plan Krzyków
106 K_04 Krzyków 04 Plan Krzyków
107 K_03 Krzyków 03 Plan Krzyków
108 K_01 Krzyków 01 Plan Krzyków
109 K_08 Krzyków 08 Zmiana Planu Krzyków
110 K_09 Krzyków 09 Zmiana Planu Krzyków
111 K_10 Krzyków 10 Zmiana Planu Krzyków
112 K_11 Krzyków 11 Zmiana Planu Krzyków
113 K_12 Krzyków 12 Zmiana Planu Krzyków
114 K_06 Krzyków 06 Plan Krzyków
115 Ł_02 Łany - obszary komunikacyjne Zmiana Planu Łany
116 Ł_01 Łany Plan Łany
117 NM_03 Nadolice Małe 03 Plan Nadolice Małe
118 NM_01 Nadolice Małe 01 Plan Nadolice Małe
119 NM_04 Nadolice Małe 04 Zmiana Planu Nadolice Małe
120 NM_02 Nadolice Małe 02 Plan Nadolice Małe
121 NW_08 Nadolice Wielkie 08 Plan Nadolice Wielkie
122 NW_09 Nadolice Wielkie 09 Plan Nadolice Wielkie
123 NW_15 Nadolice Wielkie- ul. Żurawska Plan Nadolice Wielkie
124 NW_07 Nadolice Wielkie 07 Plan Nadolice Wielkie
125 NW_06 Nadolice Wielkie 06 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
126 NW_05 Nadolice Wielkie 05 Plan Nadolice Wielkie
127 NW_04 Nadolice Wielkie 04 Plan Nadolice Wielkie
128 NW_03 Nadolice Wielkie 03 Plan Nadolice Wielkie
129 NW_13 Nadolice Wielkie część północna Zmiana Planu Nadolice Wielkie
130 NW_10 Nadolice Wielkie 10 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
131 NW_14 Nadolice Wielkie rejon ulicy Rzecznej Plan Nadolice Wielkie
132 NW_11 Nadolice Wielkie 11 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
133 NW_12 Nadolice Wielkie 12 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
134 NW_02 Nadolice Wielkie 02 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
135 NW_01 Nadolice Wielkie 01 Plan Nadolice Wielkie
136 R_01 Ratowice 01 Plan Ratowice
137 R_04 Ratowice 04 Zmiana Planu Ratowice
138 Cz_05 Ratowice cz. działki 70/6 Zmiana Planu Ratowice
139 R_03 Ratowice 03 Plan Ratowice
140 R_02 Ratowice 02 Plan Ratowice
141 R_05 Ratowice 05 Plan Ratowice
142 W_03 Wojnowice ul.Szczere Pole Zmiana Planu Wojnowice
143 W_02 Wojnowice ul.Orla Plan Wojnowice
144 W_01 Wojnowice ul.Jemiołowa Plan Wojnowice
145 W_04 Wojnowice - północna część wsi Plan Wojnowice
146 W_05 Wojnowice 05 Plan Wojnowice
147 BAK-1 Bąków Plan Bąków
148 BIE-3 Bielawa dz. 225/2 Plan Bielawa
149 BIE-1 Bielawa (ark. I) Plan Bielawa
150 BIE-2 Bielawa (ark.II) Plan Bielawa
151 BRZ-1 Bierzyce Plan Bierzyce
152 BOR-1 Borowa Plan Borowa
153 BOR-2 Borowa dz. 68/10 Zmiana Planu Borowa
154 B0R-4 Borowa - ulic Parkowej i Lipowej Zmiana Planu Borowa
155 BOR-3 Borowa dz. 317 Zmiana Planu Borowa
156 BLK-1 Brzezia Łąka II Plan Brzezia Łąka
157 BLK-2 Brzezia Łąka III Plan Brzezia Łąka
158 BLK-3 Brzezia Łąka - część północna Plan Brzezia Łąka
159 BLK-4 Brzezia Łąka dz. 189 Plan Brzezia Łąka
160 R-PAL4 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 4 - obr. Brzezia Łąka, Oleśniczka, Bielawa i Raków Plan Brzezia Łąka
161 BUD-1 Budziwojowice Plan Budziwojowice
162 BUK-1 Bukowina Plan Bukowina
163 BYK-3 Byków I - dz. 340/8 Zmiana Planu Byków
164 BYK-1 Byków dz. 339/4, 338/4, 337/4, 336/4 Plan Byków
165 BYK-5 Byków działka 190/2 Plan Byków
166 BYK-2 Byków Plan Byków
167 BYK-4 Byków dz. 164 Zmiana Planu Byków
168 DAB-1 Dąbrowica Plan Dąbrowica
169 DLU- 4 Długołęka - droga Zmiana Planu Długołęka
170 DLU- 5 Długołęka I - dz.28, cz.27 i 492/2 Zmiana Planu Długołęka
171 DLU- 1 Długołęka dz. 260/3, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9, 261/1 Plan Długołęka
172 DLU-12 Długołęka wieś - działka nr 220/9 Plan Długołęka
173 DLU- 6 Długołęka III - dz.132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4 Zmiana Planu Długołęka
174 DLU- 2 Długołęka Plan Długołęka
175 DLU-7 Długołęka IV - dz. 49/4 Zmiana Planu Długołęka
176 DLU- 3 Długołęka II - URZĄD Plan Długołęka
177 DLU-8 Długołęka dz. 253/32, 253/33, 253/18, 253/16, 512 Zmiana Planu Długołęka
178 DLU-9 Długołęka dz. 119/1, 119/2, 120/18 Zmiana Planu Długołęka
179 DLU-14 Długołęka- działki nr 2, 3, 4/4, 5 Plan Długołęka
180 DLU-13 Długołęka - ul. Wrocławska Zmiana Planu Długołęka
181 DLU-11 Długołęka dz. 437/3 Zmiana Planu Długołęka
182 DLU-10 Długołęka dz. 79/10 Zmiana Planu Długołęka
183 brak Studium - Kierunki rozwoju przestrzennego Studium Długołęka
184 DBR-1 Dobroszów Plan Dobroszów
185 DON-3 Domaszczyn II Plan Domaszczyn
186 DON-1 Domaszczyn Plan Domaszczyn
187 DON-2 Domaszczyn I Plan Domaszczyn
188 0,16 Godzieszowa - zachodnia część działki nr 186/2 Plan Godzieszowa
189 GOD-1 Godzieszowa Plan Godzieszowa
190 JAK-1 Jaksonowice Plan Jaksonowice
191 JAN-1 Januszkowice Plan Januszkowice
192 JAN-2 Januszkowice dz. 410/1, 416 Plan Januszkowice
193 JAN-3 Januszkowice - ulica Rzemieślnicza Zmiana Planu Januszkowice
194 KMN-1 Kamień Plan Kamień
195 KMN-2 Kamień I - działka 199/20 Plan Kamień
196 KMN-3 Kamień dz. 70 Zmiana Planu Kamień
197 KTN-1 Kątna Plan Kątna
198 KPA-1 Kępa Plan Kępa
199 KIE-9 Kiełczów wieś - działki 292/3, 292/18-292/23, 293/4-293/6, 293/20-293/22, 294/7-294/11 Zmiana Planu Kiełczów
200 KIE-10 Kiełczów działka 191/17 Plan Kiełczów
201 KIE-1 Kiełczów - część "A" Plan Kiełczów
202 KIE-2 Kiełczów - część "B" (ark.I) Plan Kiełczów
203 KIE-3 Kiełczów - część "B" (ark.II) Plan Kiełczów
204 KIE-4 Kiełczów - część "C" Plan Kiełczów
205 KIE-5 Kiełczów II - droga Zmiana Planu Kiełczów
206 KIE-6 Kiełczów II - plac Zmiana Planu Kiełczów
207 KIE-7 Kiełczów III Zmiana Planu Kiełczów
208 KIE-8 Kiełczów - szkoła dz. 246/4, 250/5, 250/6 Zmiana Planu Kiełczów
209 KIK-1 Kiełczówek (ark.I) Plan Kiełczówek
210 KIK-2 Kiełczówek (ark.II) Plan Kiełczówek
211 R-PAL2 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 2 - obr. Kiełczówek i Śliwice Plan Kiełczówek
212 KIK-3 Kiełczówek - Rurociąg II Zmiana Planu Kiełczówek
213 KRA-1 Krakowiany Plan Krakowiany
214 LOS-2 Łosice - oczyszczalnia Zmiana Planu Łosice
215 LOS-1 Łosice dz. 28/4 Plan Łosice
216 LOZ-2 Łozina dz. 369 Zmiana Planu Łozina
217 LOZ-1 Łozina Plan Łozina
218 LOZ-3 Łozina ZN Zmiana Planu Łozina
219 MCE-1 Michałowice Plan Michałowice
220 MIR-4 Mirków dz. 284/4 Zmiana Planu Mirków
221 MIR-9 Mirków IX Plan Mirków
222 MIR-7 Mirków - działki nr 185/10 i 185/11 Plan Mirków
223 MIR-1 Mirków - część "A" Plan Mirków
224 MIR-2 Mirków dz. 500 Zmiana Planu Mirków
225 MIR-3 Mirków - MPZP Energetyka Zmiana Planu Mirków
226 MIR-8 Wieś Mirków - część północno-zachodnia Plan Mirków
227 MIR-5 Mirków dz. 793/7, 793/6, 24/11, 26/4, 27/6, 27/7 Zmiana Planu Mirków
228 MIR-6 Mirków - zachodnia część dz. 120 Plan Mirków
229 OLS-1 Oleśniczka Plan Oleśniczka
230 OLS-2 wieś Oleśniczka - świetlica Zmiana Planu Oleśniczka
231 PAS-1 Pasikurowice Plan Pasikurowice
232 PCE-1 Piecowice Plan Piecowice
233 PIT-1 Pietrzykowice Plan Pietrzykowice
234 PRU-1 Pruszowice - wsch. cz.obrębu Plan Pruszowice
235 PRU-2 Pruszowice Plan Pruszowice
236 PRU-3 Pruszowice - działka nr 128/5 Plan Pruszowice
237 R-PAL5 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 5 - obr. Raków Plan Raków
238 RAK-1 Raków Plan Raków
239 RAM-1 Ramiszów Plan Ramiszów
240 RAM-2 Ramiszów - południe Plan Ramiszów
241 SIC-1 Siedlec Plan Siedlec
242 SKL-1 Skała Plan Skała
243 STP-1 Stępin Plan Stępin
244 STP-2 Stępin dz. 366 Zmiana Planu Stępin
245 SZC-1 Szczodre Plan Szczodre
246 SLI-1 Śliwice Plan Śliwice
247 SLI-2 Śliwice- część działki 222/14 Plan Śliwice
248 R-PAL3 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 3 - obr. Śliwice Plan Śliwice
249 TKR-1 Tokary Plan Tokary
250 WEG-1 Węgrów Plan Węgrów
251 WIL-2 Wilczyce dz. 413 Zmiana Planu Wilczyce
252 WIL-1 Wilczyce Plan Wilczyce
253 WIL-7 Wilczyce działki 173/12, 173/10 i 173/9 Plan Wilczyce
254 R-PAL1 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 1 - obr. Wilczyce i Kiełczówek Plan Wilczyce
255 WIL-8 Wilczyce- część działki 341/7 Plan Wilczyce
256 WIL-3 Wilczyce dz. 232/5, 232/6, 232/7,233/3 Zmiana Planu Wilczyce
257 WIL-4 Wilczyce dz. 344,345 Zmiana Planu Wilczyce
258 WIL-5 Północna część wsi Wilczyce Plan Wilczyce
259 WIL-6 MPZP WILCZYCE VI Plan Wilczyce
260 ZPR-1 Zaprężyn Plan Zaprężyn
261 ZPR-2 Zaprężyn dz. 27 Plan Zaprężyn
262 ZPR-3 Zaprężyn III Plan Zaprężyn
263 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Jordanów Śląski
264 JOR-1 Jordanów Śląski Plan Jordanów Śląski
265 brak Okrzeszyce Plan Gmina Kąty Wrocławskie
266 GMK Gmina Kąty Wrocławskie Plan Gmina Kąty Wrocławskie
267 BAR-5 Baranowice-Bliż cz. działki 8 Plan Baranowice-Bliż
268 BAR-7 Baranowice-Bliż - wsie Plan Baranowice-Bliż
269 BAR-6 Baranowice-Bliż - północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Baranowice-Bliż
270 BAR-4 Baranowice-Bliż dz. 117, 120/9, 120/7 i cz. 118 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
271 BAR-1 Baranowice-Bliż dz. 7 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
272 BAR-2 Baranowice-Bliż dz. 20 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
273 BOG-3 Bogdaszowice Zmiana Planu Bogdaszowice
274 BOG- 1 Bogdaszowice dz. 199/4, 203, 289/4, cz.517, cz.518 Zmiana Planu Bogdaszowice
275 CES- 2 Cesarzowice - dawny folwark Zmiana Planu Cesarzowice
276 CES- 3 Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
277 CES-5A Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice
278 CES- 4 Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
279 CES- 1 Cesarzowice Zmiana Planu Cesarzowice
280 CZE-3 Czerńczyce wieś Zmiana Planu Czerńczyce
281 CZE- 1 Czerńczyce ul.Lotnicza Zmiana Planu Czerńczyce
282 CES-5B Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice, Zabrodzie
283 GAD-6 Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13 Plan Gądów-Jaszkotle
284 GAD- 4 Gądów-Jaszkotle południowa część wsi Gądów Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
285 GAD-8 Gądów-Jaszkotle - dz. 73 i 74 Plan Gądów-Jaszkotle
286 GAD-7 Gądów-Jaszkotle - dz. 43/6 Plan Gądów-Jaszkotle
287 GAD-9 Gądów-Jaszkotle - wieś Jaszkotle Plan Gądów-Jaszkotle
288 GAD- 1 Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
289 GAD- 2 Gądów-Jaszkotle dz. 38 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
290 GAD- 3 Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
291 GAD- 5 Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów Plan Gądów-Jaszkotle
292 GNI-5 Gniechowice rejon ulicy Lipowej i Porzeczkowej Plan Gniechowice
293 GNI-3 południowa część wsi Gniechowice Zmiana Planu Gniechowice
294 GNI-6 Gniechowice- rejon ul. Ogrodowej i Spokojnej Plan Gniechowice
295 GNI-1 Gniechowice - rejon drogi krajowej nr 35 Zmiana Planu Gniechowice
296 GNI Gniechowice Plan Gniechowice
297 GNI-4 Gniechowice i Górzyce - rejon linii dwutorowej 400 KV+110 KV Plan Gniechowice, Górzyce
298 GOR Górzyce Plan Górzyce
299 WSZ-5 Jurczyce - wieś Zmiana Planu Jurczyce
300 KAM Kamionna Plan Kamionna
301 KAM- 1 Kamionna - pn. strona drogi 2002D Zmiana Planu Kamionna
302 KAM-3 Kamionna - część północna Plan Kamionna
303 KWR-16 Kąty Wrocławskie ul. Platanowa i Jarzębinowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
304 KWR-28 Katy Wrocławskie - południowa część miasta Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
305 KWR-40 Katy Wrocławskie- ul. Popiełuszki i Zielińskiego Plan Kąty Wrocławskie
306 KWR-17 Kąty Wrocławskie sąsiedztwo stadionu sportowego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
307 KWR-29 Kąty Wrocławskie miasto - ul. Stefana Okrzei Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
308 KWR-18 Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
309 KWR-20 Kąty Wrocławskie południowa część obrębu Plan Kąty Wrocławskie
310 KWR-21 Kąty Wrocławskie ulica leśna Plan Kąty Wrocławskie
311 KWR-22 Kąty Wrocławskie - ul. Lipowa i Mireckiego Plan Kąty Wrocławskie
312 KWR-23 Katy Wrocławskie miasto - rejon ul. 1-go maja i rzeki Strzegomianki Plan Kąty Wrocławskie
313 KWR-24 Kąty Wrocławskie Lipowa, Platanowa Plan Kąty Wrocławskie
314 KWR-25 Kąty Wrocławskie 1 Maja-Popiełuszki Plan Kąty Wrocławskie
315 KWR-26 Katy Wrocławskie - ulica Przemysłowa Plan Kąty Wrocławskie
316 KWR-27 Kąty Wrocławskie miasto - Spółdzielcza i Nowowiejska Plan Kąty Wrocławskie
317 KWR-30 Kąty Wrocławskie - rejon ul. Mireckiego i Tęczowej Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
318 KWR-19 Kąty Wrocławskie na południe od A4 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
319 KWR-11 Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa i Jarzębinowa Plan Kąty Wrocławskie
320 KWR-32 Kąty Wrocławskie- ulica Fabryczna Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
321 KWR-41 Kąty Wrocławskie- działki 6/1, 6/3, 6/5, 8,11 Plan Kąty Wrocławskie
322 KWR-31 Kąty Wrocławskie-ulica Cyprian Kamila Norwida Plan Kąty Wrocławskie
323 KWR-33 Kąty Wrocławskie - ul. Grunwaldzka Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
324 KWR-35 Kąty Wrocławskie - ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki, Wrocławska Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
325 KWR-34 Kąty Wrocławskie miasto, okolice ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej Plan Kąty Wrocławskie
326 KWR-36 Kąty Wrocławskie - rejon ulic Legionów i Sybiraków Plan Kąty Wrocławskie
327 brak Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Kąty Wrocławskie
328 KWR-37 Kąty Wrocławskie - rejon autostrady A4 Plan Kąty Wrocławskie
329 KWR-12 Kąty Wrocławskie 12 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
330 KWR-14 Kąty Wrocławskie ul. Dębowa i Platanowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
331 KWR-38 Kąty Wrocławskie - rejon ulicy 1 Maja i Makowej Plan Kąty Wrocławskie
332 KWR-15 Kąty Wrocławskie cmentarz przy ul.Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
333 KWR-1 Kąty Wrocławskie dz. 3/3-4, 3/10-14, 4/4-7, 4/10-15, 9/28 AM2 Plan Kąty Wrocławskie
334 KWR-2 Kąty Wrocławskie dz. 37 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
335 KWR-3 Kąty Wrocławskie ul. Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
336 KWR-4 Kąty Wrocławskie dz. 2, cz.4 AM2, 1-10, 11/2-17, 12, 14/1, 15/1-7 AM5, 1 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
337 KWR-5 Kąty Wrocławskie dz. 5-7, 9/1-9/2, 10-13, 48/2-48/7, 50-55, 56/4-56/6, 57-61, 62/1-62/2 AM24 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
338 KWR-0 Kąty Wrocławskie Plan Kąty Wrocławskie
339 KWR-6 Kąty Wrocławskie dz. 4/9-4/10, 4/13-4/14 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
340 KWR-7 Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska i Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
341 KWR- 8 Kąty Wrocławskie dz. 92/4 AM7 Plan Kąty Wrocławskie
342 KWR- 9 Kąty Wrocławskie ul. Okrzei Plan Kąty Wrocławskie
343 KWR-10 Kąty Wrocławskie dz. 333/4, 334/2, 599/2 Plan Kąty Wrocławskie
344 KWR-39 Kąty Wrocławskie miasto, działka 52 i 54 AM 25 Plan Kąty Wrocławskie
345 KEB_4 Kębłowice; dz. 3/57, 3/58 Plan Kębłowice
346 KEB- 1 Kębłowice, Krzeptów, Skałka Zmiana Planu Kębłowice
347 KEB-3 Kębłowice, Krzeptów i Samotwór Zmiana Planu Kębłowice, Krzeptów i Samotwór
348 KIL-8 Kilianów- Szymanów - część północno- zachodnia Plan Kilianów-Szymanów
349 KIL-5 Kilianów-Szymanów - teren cmentarza dla zwierząt Plan Kilianów-Szymanów
350 KIL- 4 Kilianów-Szymanów rejon dr powiatowej Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
351 KIL-7 Kilianów-Szymanów działka 201 Plan Kilianów-Szymanów
352 KIL-6 Kilianów - złoże "Kilianów III" dz. 31/1 Plan Kilianów-Szymanów
353 KIL- 1 Kilianów-Szymanów dz. 177-183, cz.165 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
354 KIL- 2 Kilianów-Szymanów dz. 407/1, 407/2, cz. 1, 14, 401, 406, 408, 488 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
355 KIL- 3 Kilianów-Szymanów dz. 97/, 97/2, 98, 99, 100, 101, cz. 54/2 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
356 KOZ-1 Kozłów - dz. 43 Plan Kozłów
357 KOZ Kozłów Plan Kozłów
358 KRO-3 Obręb Krobielowice- część wschodnia Zmiana Planu Krobielowice
359 KRO- 2 Krobielowice rejon drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda Zmiana Planu Krobielowice
360 KRZ-5 Krzeptów - w rejonie dróg powiatowych Zmiana Planu Krzeptów
361 KRZ- 4 Krzeptów dz. 108, 124/67, 124/69, 124/70, 124/71, 124/72 Zmiana Planu Krzeptów
362 KRZ-6 Krzeptów - rejon ulicy Wiśniowej Plan Krzeptów
363 KRZ- 1 Krzeptów dz. 103/2, 104, 107/3, 107/4 Zmiana Planu Krzeptów
364 KRZ- 2 Krzeptów dz. 92, 97/3-97/5, 107/6-107/9 Zmiana Planu Krzeptów
365 KRZ- 3 Krzeptów dz. 107/2 Zmiana Planu Krzeptów
366 MAL- 2 Małkowice- dz. 8, cz. działki 7/2; 18 Plan Małkowice
367 MAL- 3 Małkowice ul.Polna Plan Małkowice
368 MAL- 1 Małkowice dz. 98/1-98/5 Zmiana Planu Małkowice
369 MOD- 3 Mokronos Dolny 03 Zmiana Planu Mokronos Dolny
370 MOD- 2 Mokronos Dolny 02 Plan Mokronos Dolny
371 MOD-5 Mokronos Dolny - północna część wsi Plan Mokronos Dolny
372 MOD- 1 Mokronos Dolny A8 - 347/370 Zmiana Planu Mokronos Dolny
373 ZAB-5 Mokronos Dolny i Zabrodzie Zmiana Planu Mokronos Dolny, Zabrodzie
374 MOG-8 Mokronos Górny - Aleja Fiołkowa i Aleja Róż Plan Mokronos Górny
375 MOG-3 Mokronos Górny - rejon ulicy Jarzębowej Plan Mokronos Górny
376 MOG-4 Mokronos Górny - ul. Wczasowa Zmiana Planu Mokronos Górny
377 MOG-5 Mokronos Górny - Aleja Konwaliowa Zmiana Planu Mokronos Górny
378 MOG-2 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
379 MOG-7 Mokronos Górny Plan Mokronos Górny
380 MOG- 1 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
381 NWK- 1 Nowa Wieś Kącka dz. 308/3 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
382 NWK- 2 Nowa Wieś Kącka cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
383 NWK-6 Nowa Wieś Kącka - ulica Zafirowa i Słoneczna Plan Nowa Wieś Kącka
384 NWK-4 Nowa Wieś Kącka część północna wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
385 NWK-5 Nowa Wieś Kącka dz. 600, 601/1 i cz. 564 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
386 NWK- 3 Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
387 SAD-7 Sadków rejon ulicy Szkolnej Plan Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
388 NWW-7 Nowa Wieś Wrocławska - południe Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
389 NWW-4 Nowa Wieś Wrocławska - połdniowo-zachodnia część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
390 NWW-5 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
391 NWW-8 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
392 NWW-9 Nowa Wieś Wrocławska - ulica Józefa Wymysłowskiego i Relaksowa Plan Nowa Wieś Wrocł.
393 NWW-6 Nowa Wieś Wrocławska - północ Plan Nowa Wieś Wrocł.
394 NWW- 2 Nowa Wieś Wrocławska 02 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
395 NWW- 3 Nowa Wieś Wrocławska 03 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
396 NWW-10 Nowa Wieś Wrocławska - obrzeża Plan Nowa Wieś Wrocł.
397 PEL- 1 Pełcznica Zmiana Planu Pełcznica
398 PEL- 2 Pełcznica - zmiana Zmiana Planu Pełcznica
399 PEL- 3 [AR Pełcznica część północno - wschodnia Zmiana Planu Pełcznica
400 PEL- 4 Pełcznica część północno - zachodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
401 PEL- 5 Pełcznica cz. północno - wschodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
402 PEL-6 Pełcznica wieś Plan Pełcznica
403 PIE- 1 Pietrzykowice-Rybnica dz. 42, cz.24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
404 PIE- 2 Pietrzykowice-Rybnica dz. 222/6, 222/17 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
405 PIE- 3 Pietrzykowice-Rybnica dz. 134/14 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
406 PIE- 4 Pietrzykowice-Rybnica dz. 132/58, 132/59, cz. 130dr Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
407 PIE- 5 Pietrzykowice-Rybnica ul. Smolecka Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
408 PIE- 6 Pietrzykowice-Rybnica dz. 125/3-125/24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
409 PIE-16a Pietrzykowice działka 115/1 Plan Pietrzykowice-Rybnica
410 PIE-16b Pietrzykowice rejon ulicy Diamentowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
411 PIE- 7 Pietrzykowice-Rybnica i Nowa Wieś Wrocławska Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
412 PIE-9 Pietrzykowice Rybnica - ul. Fabryczna Plan Pietrzykowice-Rybnica
413 PIE-10 Pietrzykowice - ulice Fabryczna i Nowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
414 PIE-11 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ul. Wrocławskiej Plan Pietrzykowice-Rybnica
415 PIE- 8 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ulicy Fabrycznej Plan Pietrzykowice-Rybnica
416 PIE-12 Pietrzykowice-Rybnica rejon ul. Radarowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
417 PIE-13 Pietrzykowice-Rybnica ul. Platanowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
418 PIE-14 Pietrzykowice - ulica Grabowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
419 PIE-15 Piertykowice - Rybnicz ulica Smolecka i Radarowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
420 ROM Romnów Plan Romnów
421 SAD- 1 Sadków dz. 1/1, cz. 1/2, 95, cz. 171, cz. 173 Zmiana Planu Sadków
422 SAD- 5 Sadków rejon drogi wojewódzkiej Plan Sadków
423 SAD- 3 Sadków rejon drogi wojewódzkiej i powiatowej Zmiana Planu Sadków
424 SAD-6 Sadków dz. 60, 61, 62/1, 57/4 Zmiana Planu Sadków
425 SAD-8 Sadków, północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Sadków
426 SAD-9 Sadków, rejon ulic Morelowej i Wiśniowej Plan Sadków
427 SAD-10 Sadków droga wojewódzka Plan Sadków
428 SCE- 2 Sadowice ul.Kolejowa dz. 312/3-4, 314, 315/2, 316/2, 317, cz.319 Zmiana Planu Sadowice
429 SCE- 1 Sadowice dz. 230 i 235, cz.333 Zmiana Planu Sadowice
430 SCE- 3 Sadowice dz. 168/4, 169 Zmiana Planu Sadowice
431 SCE- 4 Sadowice dz. 114/2 Zmiana Planu Sadowice
432 SCE- 5 Sadowice dz. 195, 197/1 Zmiana Planu Sadowice
433 SCE-7 Sadowice Zmiana Planu Sadowice
434 SAM- 1 Samotwór dz. 17/3 Zmiana Planu Samotwór
435 SKA-1a Skałka wieś Plan Skałka
436 SKA-1b Skałka wieś B Plan Skałka
437 SKŁ Skałka Plan Skałka
438 SMO- 8 Smolec dz. 367/1-367/9 Zmiana Planu Smolec
439 SMO- 1 Smolec ul. Chłopska Zmiana Planu Smolec
440 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 1 Zmiana Planu Smolec
441 SMO- 3 Smolec dz. 192/3-20, 192/22-34, 192/36-45, 192/47-59, 192/61-68, 192/70-91 Zmiana Planu Smolec
442 SMO- 4 Smolec dz. 305 Zmiana Planu Smolec
443 SMO- 5 Smolec dz. 240/2, 240/3, 240/6, 240/7, 204/8 Zmiana Planu Smolec
444 SMO- 6 Smolec dz. 198/8, 198/9, 198/10 Zmiana Planu Smolec
445 SMO-23 Smolec - ul. Chabrowa i Chłopska Plan Smolec
446 SMO-18 Smolec - rejon ul. Topolowej i Azaliowej Plan Smolec
447 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 2 Zmiana Planu Smolec
448 SMO- 9 Smolec, ulica Chłopska Zmiana Planu Smolec
449 SMO-24b Smolec - ul. Chłopska i Brzozowa Plan Smolec
450 SMO-19 Smolec - linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Smolec
451 SMO-24a Smolec - ul. Główna i Kwiatowa Plan Smolec
452 SMO-12 Smolec ul. Oliwkowa Zmiana Planu Smolec
453 SMO-14 Smolec - rejon ulicy Słonecznej Plan Smolec
454 SMO-15 Smolec - tereny w rejonie ulicy Chłopskiej i Wrocławskiej Zmiana Planu Smolec
455 SMO-10 Smolec ul. Ogrodowa Zmiana Planu Smolec
456 SMO-20 Smolec ul. Oliwkowa/Jaworowa Plan Smolec
457 SMO-21 Smolec ul. Aroniowa Plan Smolec
458 SMO-11 Smolec ul. Parkowa Plan Smolec
459 SMO-17 Smolec ul. Oliwkowa i ul. Aroniowa Plan Smolec
460 SMO- 7 Smolec Zmiana Planu Smolec
461 Smolec - ul. Topolowa Plan Smolec
462 SOK Sokolniki Plan Sokolniki
463 SOS- 2 Sośnica-Różaniec dz. 120/1 i 120/2 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
464 SOS- 4 Sośnica-Różaniec droga woj. nr 346 i autostrada A4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
465 SOS-6 Sośnica-Różaniec - wieś Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
466 SOS-16 Smolec ul. Starowiejska Plan Sośnica-Różaniec
467 SOS- 3 Sośnica-Różaniec dz. 23/3,23/4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
468 SOS-7 Sośnica-Różaniec i Krobielowice Plan Sośnica-Różaniec, Krobielowice
469 STO- 1 Stoszyce dz. 48 Zmiana Planu Stoszyce
470 STO-2 Stoszyce - obwodnica Plan Stoszyce
471 STO-3 Stoszyce część północna Plan Stoszyce
472 STO-4 Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce - złoże "Stoszyce II" Zmiana Planu Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce
473 STR-5 Strzeganowice - część działki 15/3 Plan Strzeganowice
474 STR-4 Strzeganowice - wieś; działki nr 124/6,124/7,124/2 Plan Strzeganowice
475 STR- 2 Strzeganowice Zmiana Planu Strzeganowice
476 WOJ- 1 Wojtkowice cz. północna wsi Zmiana Planu Wojtkowice
477 WSZ- 2 Wszemiłowice-Jurczyce - pd. cz.obrębu Zmiana Planu Wszemiłowice
478 WSZ- 1 Wszemiłowice - droga wojewódzka Zmiana Planu Wszemiłowice
479 WSZ- 3 Wszemiłowice-Jurczyce - zach. cz.obrębu Plan Wszemiłowice
480 WSZ-6 wieś Wszemiłowice Zmiana Planu Wszemiłowice
481 WSZ- 4 Wszemiłowice-Jurczyce - wieś Jurczyce Zmiana Planu Wszemiłowice
482 ZAB- 1 Zabrodzie i Mokronos Dolny "oś inkubacji" Plan Zabrodzie
483 ZAB- 2 Zabrodzie cz. zachodnia wsi, rejon drogi powiatowej Zmiana Planu Zabrodzie
484 ZAB-3 Zabrodzie- północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Zabrodzie
485 ZAB-4 Zabrodzie- część północno-zachodnia Zmiana Planu Zabrodzie
486 ZAC- 1 Zachowice dz. 440/2, 506/3 Zmiana Planu Zachowice
487 ZAC- 2 Zachowice ul. Żurawia dz. 288, 289, 290 Zmiana Planu Zachowice
488 ZAC- 3 Zachowice dz. 326 Zmiana Planu Zachowice
489 ZAC-8 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
490 ZAC-7 Zachowice - działki nr 212/1, 444/9, 444/10, 444/11 Plan Zachowice
491 ZAC- 6 Zachowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Zachowice
492 ZAC-9 Zachowice - złoże "Zachowice" Zmiana Planu Zachowice
493 ZAC- 5 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
494 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Gmina Kobierzyce - STUDIUM
495 A 2 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
496 A 3 Bielany Wrocławskie część północna Plan Bielany Wrocławskie
497 A76 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
498 A 4 Bielany Wrocławskie część zachodnia 04 Plan Bielany Wrocławskie
499 A108 Bielany Wrocławskie - dz. nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16 Plan Bielany Wrocławskie
500 A95 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański" Plan Bielany Wrocławskie
501 A97 Bielany Wrocławskie - działki 241/42 i 241/43 przy ulicy Kłodzkiej Plan Bielany Wrocławskie
502 A90 Bielany Wrocławskie - działki nr 99/2, 100/1-100/4 Plan Bielany Wrocławskie
503 A106 Bielany Wrocławskie - działki nr 286/125-129 oraz część działki nr 286/60 Plan Bielany Wrocławskie
504 A62 Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
505 A104 Bielany Wrocławskie - działki nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93 Plan Bielany Wrocławskie
506 A105 Bielany Wrocławskie - działka nr 284/172 Plan Bielany Wrocławskie
507 A118 Bielany Wrocławskie - skrzyżowanie ul. Tęczowej i Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
508 A60 Bielany Wrocławskie środkowo - zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
509 A72 Bielany Wrocławskie - część działek nr: 284/71, 284/72, 284/73 i dz. nr 284/120 Plan Bielany Wrocławskie
510 A69 Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa i Kłodzka Plan Bielany Wrocławskie
511 A111 Bielany Wr. - działki nr 259/30-32 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
512 A21 Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
513 A14a Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar A Plan Bielany Wrocławskie
514 A14b Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar B Plan Bielany Wrocławskie
515 A96 Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa Plan Bielany Wrocławskie
516 A 8 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
517 A139 Bielany Wrocławskie- część działki nr 284/87 Plan Bielany Wrocławskie
518 A 9 Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
519 A140 Bielany Wrocławskie- działka nr 284/171 oraz część działki nr 284/163 Plan Bielany Wrocławskie
520 A10 Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
521 A32 Bielany Wrocławskie ul. Błękitna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
522 A34 Bielany Wrocławskie część południowa Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
523 A35 Bielany Wrocławskie część zachodnia 35 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
524 A110 Bielany Wrocławskie - działka nr 297/21 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
525 A40 Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8 Plan Bielany Wrocławskie
526 A51 Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
527 A30 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
528 A44 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
529 A82zb Północno-zachodnia część Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie - część B. Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
530 A141 Bielany Wrocławskie- działka nr 113/12 Plan Bielany Wrocławskie
531 A142 Bielany Wrocławskie- działka nr 240/1 i 240/2 Plan Bielany Wrocławskie
532 A48 Bielany Wrocławskie północna część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
533 A143 Bielany Wrocławskie- działka nr 242/32 i części działki nr 242/34 Plan Bielany Wrocławskie
534 A148 Bielany Wrocławskie- działka nr 280/38 Plan Bielany Wrocławskie
535 A146 Bielany Wrocławskie- części działki nr 284/122 i działki nr 284/123 Plan Bielany Wrocławskie
536 A74 Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa Plan Bielany Wrocławskie
537 A117 Bielany Wrocławskie - działki 346/1, 296/40 Plan Bielany Wrocławskie
538 A122 Bielany Wrocławskie obszar prz ul. Tęczowej Plan Bielany Wrocławskie
539 A123 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
540 A129 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
541 A128 Bielany Wrocławskkie część środkowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie
542 A82 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański "część północno-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
543 A75 Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa Plan Bielany Wrocławskie
544 A78 Bielany Wrocławskie, Domasław - rejon bażanciarni Plan Bielany Wrocławskie
545 A130 Bielany Wrocławskie część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
546 A131 Bielany Wrocławskie - dz. 177/29, 177/46, 177/47, 353 oraz część dz. 177/32 Plan Bielany Wrocławskie
547 A98 Bielany Wrocławskie środkowa część wsi Plan Bielany Wrocławskie
548 A99 Bielany Wrocławskie - dz. 350 i 356 Plan Bielany Wrocławskie
549 A83 Bielany Wrocławskie - ul. Wrocławska i Kolejowa Plan Bielany Wrocławskie
550 A125 Bielany Wrocławskie - część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
551 A133 Bielany Wrocławskie - dz. 241/33 Plan Bielany Wrocławskie
552 A136 Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
553 A22 Bielany Wrocławskie i Ślęza część północno-środkowa Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
554 A23 Bielany Wrocławskie i Ślęza część południowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
555 A107 zachodnia strona rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza. Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
556 A15 Bielany Wrocławskie i Wysoka część północna Plan Bielany Wrocławskie, Wysoka
557 B36 Biskupice Podgórne południowo-wschodnia część wsi Plan Biskupice Podgórne
558 B 2 Biskupice Podgórne część północna Plan Biskupice Podgórne
559 B16 Biskupice Podgórne z wyłączeniem wsi Plan Biskupice Podgórne
560 B22 Biskupice Podgórne Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK WISŁOSAN" Zmiana Planu Biskupice Podgórne
561 B23 Biskupice Podgórne część środkowo-zachodnia Zmiana Planu Biskupice Podgórne
562 B51 Biskupice Podgórne - działki nr 6/3 i 6/4 Zmiana Planu Biskupice Podgórne
563 B18 Biskupice Podgórne północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Biskupice Podgórne
564 B33 Biskupice Podgórne - działki 7/7 i 9 (w części) Zmiana Planu Biskupice Podgórne
565 B79 Biskupice Podgórne- działka nr 2/98 Plan Biskupice Podgórne
566 B43 Biskupice Podgórne wieś Plan Biskupice Podgórne
567 B67 Biskupice Podgórne - część północno-wschodnia - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
568 B60 Biskupice Podgórne -część północno-środkowa - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
569 H 9 Budziszów część północna wsi [stracił ważność wyrokiem WSA] Plan Budziszów
570 H 8 Budziszów obręb Plan Budziszów
571 H 7 Budziszów Plan Budziszów
572 E30 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
573 E19 Chrzanów północno - środkowa część obrębu Zmiana Planu Chrzanów
574 E18 Chrzanów ul.Kobierzycka Zmiana Planu Chrzanów
575 E23 Chrzanów środkowo-zachodnia część obrębu Plan Chrzanów
576 E 3 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
577 E39n Chrzanów - działki 71/5 i 71/6 Plan Chrzanów
578 E 7 Chrzanów obręb Plan Chrzanów
579 E53 Chrzanów- działki nr 129/1-2, 130, 189, 158 i 159 Plan Chrzanów
580 E46 Chrzanów - dz. 80/2 i 80/8-10 Plan Chrzanów
581 E22 Chrzanów ul.Lipowa Zmiana Planu Chrzanów
582 G22 Cieszyce wieś Zmiana Planu Cieszyce
583 G28 Cieszyce wschodnia część wsi Plan Cieszyce
584 G23 Cieszyce Plan Cieszyce
585 G35 Cieszyce - środkowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Cieszyce
586 G20 Cieszyce ul.Kasztanowa Zmiana Planu Cieszyce
587 G 5 Cieszyce wieś Plan Cieszyce
588 G 7 Cieszyce część północna Plan Cieszyce
589 G11 Cieszyce obręb Plan Cieszyce
590 G41 Cieszyce część południowo-wschodnia - ul. Polna Plan Cieszyce
591 G44 Cieszyce - dz. 44 Plan Cieszyce
592 I19 Damianowice wieś Plan Damianowice
593 I 3 Damianowice wieś Plan Damianowice
594 I10 Damianowice obręb Plan Damianowice
595 I17 Dobkowice wieś Plan Dobkowice
596 I 9 Dobkowice obręb Plan Dobkowice
597 I28 Dobkowice wieś - działka 59/3 Plan Dobkowice
598 I29 Dobkowice część wschodnia - ul. Kasztanowa i Akacjowa Plan Dobkowice
599 C23 Domasław część południowo-zachodnia Plan Domasław
600 C37 Domasław - dz. nr 365/1 Plan Domasław
601 C17 Domasław ul.Czereśniowa, Brzozowa i Tyniecka Zmiana Planu Domasław
602 C28 Część wsi Domasław przy ulicy Akacjowej Plan Domasław
603 C27 Domasław - działki nr 360/2-4 Zmiana Planu Domasław
604 C44 Domasław wieś Plan Domasław
605 C19 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa Plan Domasław
606 C29 Domasław - 59/4 Zmiana Planu Domasław
607 C38 Domasław - część działki nr 41 Plan Domasław
608 C39 Domasław- część działki nr 291/4 Plan Domasław
609 C 6 Domasław część wschodnia Plan Domasław
610 C 7 Domasław część zachodnia Plan Domasław
611 C 4 Domasław część południowa 04 Zmiana Planu Domasław
612 C14 Domasław północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Domasław
613 C 3 Domasław wieś Plan Domasław
614 C10 Domasław część południowa 10 Zmiana Planu Domasław
615 C20 Domasław ul. Tyniecka Plan Domasław
616 C12 Domasław część południowo-zachodnia Zmiana Planu Domasław
617 C13 Domasław ul.Chrzanowska i Żernicka Zmiana Planu Domasław
618 C30 Domasław; działki 112/4 i 112/8 Plan Domasław
619 C21 Domasław i Księginice Plan Domasław
620 C31 Domasław część środkowo-wschodnia - ul. Lipowa Plan Domasław
621 C34 Domasław - dz. nr 325/7 Plan Domasław
622 C32 Domasław - dz. nr 62 Plan Domasław
623 C36 Domasław - dz. 132/4 Plan Domasław
624 C18 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa_ Zmiana Planu Domasław
625 C11 Domasław i Chrzanów części obrębów Zmiana Planu Domasław, Chrzanów
626 I18 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
627 I24 Jaszowice - działki nr 108, 109 i 156 Zmiana Planu Jaszowice
628 I25 środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice Zmiana Planu Jaszowice
629 I 5 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
630 I 7 Jaszowice obręb Plan Jaszowice
631 I27 Jaszowice wieś - działki 57/3 i 63/7 oraz 58, 59/2, 60/2 i 63/1 Plan Jaszowice
632 I18b Jaszowice część wsi Plan Jaszowice
633 I31 Jaszowice - dz. nr 23, 142 i część dz. nr 139 Plan Jaszowice
634 D37 Kobierzyce część środkowa wsi Plan Kobierzyce
635 D43 Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6 Plan Kobierzyce
636 D40 Kobierzyce okolice ul. Jesionowej Plan Kobierzyce
637 D16 Kobierzyce Plan Kobierzyce
638 D46 Kobierzyce - przy ul. Parkowej Plan Kobierzyce
639 D23 Kobierzyce, Królikowice i Magnice Zmiana Planu Kobierzyce
640 D47 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej Plan Kobierzyce
641 D57 Kobierzyce- działki 441/1, 467/1, 467/2, 469 oraz części działek nr 400/1, 468/2 i 518 Plan Kobierzyce
642 D56 Kobierzyce - działka nr 68/42 i część działki nr 68/36 Plan Kobierzyce
643 D55 Kobierzyce - działka nr 44/26 oraz część działki 44/27 Plan Kobierzyce
644 D42 Kobierzyce- działki 11/105-11/109 Plan Kobierzyce
645 D45 Kobierzyce - rejon ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej Zmiana Planu Kobierzyce
646 D49 Kobierzyce - ul. Dębowa, Sportowa, Krótka i Ludowa Zmiana Planu Kobierzyce
647 D1 Zachodnia części wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
648 D2 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
649 D29z Kobierzyce - działki nr 582/6 i 587 Zmiana Planu Kobierzyce
650 D50 Kobierzyce - ul. Bukowa Zmiana Planu Kobierzyce
651 D26 Kobierzyce ul. Bolońska Zmiana Planu Kobierzyce
652 D18 Kobierzyce południowo-wschodnia część obrębu Plan Kobierzyce
653 D20 Kobierzyce teren przy cmentarzu Zmiana Planu Kobierzyce
654 D62 Kobierzyce- działka nr 387/2 Plan Kobierzyce
655 D 1 Kobierzyce wieś Zmiana Planu Kobierzyce
656 D59 Kobierzyce - dz. nr 11/34 i 11/35 Plan Kobierzyce
657 D29 Kobierzyce północna część wsi Plan Kobierzyce
658 D52 Kobierzyce - działka 193/7 Plan Kobierzyce
659 D53 Kobierzyce wieś część środkowa- działki 201/5 i 201/6 oraz 156/6 Plan Kobierzyce
660 D39 Kobierzyce - działka 83/4 Plan Kobierzyce
661 D48 Kobierzyce część środkowa Plan Kobierzyce
662 D36 Kobierzyce wieś - dz. 112/1, 112/2, 112/3, 113 oraz części działki nr 114/1 Plan Kobierzyce
663 D41 Kobierzyce - część środkowo-wschodnia - ul. Czysta Plan Kobierzyce
664 D30 Północno-środkowa część wsi Kobierzyce Plan Kobierzyce
665 D33 Kobierzyce - ul. Wincentego Witosa Plan Kobierzyce
666 D 9 Kobierzyce - północno-środkowa część wsi Plan Kobierzyce
667 F 6 Królikowice obręb Plan Królikowice
668 F17 Królikowice - wieś Plan Królikowice
669 F19 Królikowice część północno-zachodnia - ul. Pasterska Plan Królikowice
670 F23 Królikowice - część dz. 100/19 Plan Królikowice
671 F24 Królikowice - część północno-wschodnia - ul. Kobierzycka i ul. Długa Plan Królikowice
672 D38 Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś Zmiana Planu Kobierzyce i Królikowice
673 E34 Krzyżowice - wieś Plan Krzyżowice-Wierzbica
674 E52 Krzyżowice- działka nr 160/2 Plan Krzyżowice-Wierzbica
675 E31 Krzyżowice - działki nr 160/13 i 160/18 Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
676 E 8 Krzyżowice-Wierzbica obręb Plan Krzyżowice-Wierzbica
677 E12 Krzyżowice-Wierzbica część południowa obrębu Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
678 E13 Krzyżowice-Wierzbica linia energetyczna Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
679 E15 Krzyżowice wieś Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
680 E42 Krzyżowice-Wierzbica część środkowo-zachodnia Plan Krzyżowice-Wierzbica
681 E45 Krzyżowice - dz. nr 13/3 Plan Krzyżowice-Wierzbica
682 E49 Krzyżowice - dz. 153/4 Plan Krzyżowice-Wierzbica
683 E11 Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica, Małuszów, Żerniki Małe
684 C22 Księginice wschodnia część wsi Plan Księginice
685 C24 Księginice - działka nr 103/5 Plan Księginice
686 C15 Księginice południowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
687 C26 Księginice - ulica Słoneczna Plan Księginice
688 C40 Księginice - ul. Oławska, ul. Kwiatowa, ul. Rumiankowa, ul. Piaskowa Plan Księginice
689 C16 Księginice wschodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
690 C 5 Księginice wieś Plan Księginice
691 C 8 Księginice obręb Plan Księginice
692 C 9 Księginice część zachodnia Plan Księginice
693 C35 Księginice - część północno-wschodnia - ul. Borówkowa Plan Księginice
694 C33 Księginice - dz. nr 175/16-17 i 175/26 Plan Księginice
695 C25 Księginice - dz. 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110 Plan Księginice
696 D58 Kuklice- działki nr 101/11, 101/42, 101/43 oraz części działek nr 101/9 i 101/18 Plan Kuklice
697 D19 Kuklice obręb Plan Kuklice
698 D34 Kuklice wieś Plan Kuklice
699 D31 Magnice wieś Plan Magnice
700 D60 Magnice Plan Magnice
701 D28 Magnice południowa część parku Plan Magnice
702 D25 Magnice północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Magnice
703 D 3 Magnice wieś Plan Magnice
704 D 6 Magnice boisko Plan Magnice
705 D10 Magnice część wschodnia wsi Plan Magnice
706 D12 Magnice część południowa obrębu Plan Magnice
707 D13 Magnice część północno-zachodnia obrębu Plan Magnice
708 D14 Magnice część północna obrębu Plan Magnice
709 D44 Magnice część środkowo-zachodniej oraz części obrębów Domasław i Chrzanów. Plan Magnice, Domasław, Chrzanów
710 B75 Małuszów- działka nr 43/28 i 43/29 Plan Małuszów
711 B17 Małuszów obręb Plan Małuszów
712 B24 Małuszów droga wojewódzka Zmiana Planu Małuszów
713 B45 Małuszów wieś Plan Małuszów
714 B55 Małuszów część środkowo-zachodnia Plan Małuszów
715 B69 Małuszów - dz. 119/2 Plan Małuszów
716 B46a Małuszów, Biskupice Podgórne i Tyniec Mały Plan Małuszów, Tyniec Mały, Biskupice Podgórne
717 E 9 Nowiny obręb Plan Nowiny
718 E25 Nowiny wieś Plan Nowiny
719 F15 Owsianka wieś Plan Owsianka-Bąki
720 F26 Owsianka Plan Owsianka-Bąki
721 F20 Owsianka - działki nr 26/1i2 Zmiana Planu Owsianka-Bąki
722 F21 Owsianka wieś, przy ulicy Polnej Plan Owsianka-Bąki
723 F25 Wieś Bąki Plan Owsianka-Bąki
724 F 7 Owsianka-Bąki obręb Plan Owsianka-Bąki
725 F12 Bąki wieś Plan Owsianka-Bąki
726 D54 Pełczyce- działka nr 57/8 Plan Pełczyce
727 D17 Pełczyce obręb Plan Pełczyce
728 D35 Pełczyce wieś Plan Pełczyce
729 D32 Pełczyce - ul. Długa Plan Pełczyce
730 D51 Pełczyce - dz. nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i część dz. nr 57/1 Plan Pełczyce
731 I34 Pustków Wilczkowski- część działki nr 293/2, 240 i 241 Plan Pustków Wilczkowski
732 I 6 Pustków Wilczkowski wieś Plan Pustków Wilczkowski
733 I 8 Pustków Wilczkowski obręb Plan Pustków Wilczkowski
734 I26 południowo-środkowa część wsi Pustków Wilczkowski wieś - ulice Wrocławska i Sportowa Plan Pustków Wilczkowski
735 I22 Pustków Wilczkowski - dz. 156/11 Plan Pustków Wilczkowski
736 G 9 Pustków Żurawski, Wierzbice Plan Pustków Żurawski, Wierzbice
737 G18 Pustków Żurawski, Solna, Żurawice Zmiana Planu Pustków Żurawski, Solna, Żurawice
738 G45a Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
739 G51 Osiedle Żurawice w obrębach Pustków Żurawski i Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
740 E54 Racławice Wielkie- cześć zachodnia Plan Racławice Wielkie
741 E14 Racławice Wielkie wieś Plan Racławice Wielkie
742 E26 Racławice Wielkie wschodnia część wsi. Plan Racławice Wielkie
743 E27 Racławice Wielkie północna część obrębu Plan Racławice Wielkie
744 E10 Racławice Wielkie obręb Plan Racławice Wielkie
745 I23 Rolantowice - północna część działki nr 132 Plan Rolantowice
746 I32 Rolantowice - dz. nr 108 i część dz. nr 117/2 Plan Rolantowice
747 I12 Rolantowice obręb Plan Rolantowice
748 I21 Rolantowice wieś Plan Rolantowice
749 I30a Rolantowice północno - wschodnia część obrębu Plan Rolantowice
750 G31 Solna wieś Plan Solna
751 G37 Solna, działka ewidencyjna nr 27/6 Plan Solna
752 G38 Solna wieś Zmiana Planu Solna
753 G48 Solna- część działki nr 126/3 i działki nr 1/33 i 1/34 Plan Solna
754 G19 Solna wieś Zmiana Planu Solna
755 G25 Solna północno-środkowa część wsi. Plan Solna
756 G12 Solna obręb Plan Solna
757 G39 Solna część północno-środkowa - ul. Słoneczna Plan Solna
758 H12 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
759 H 6 Szczepankowice północno-wschodnia część wsi. Zmiana Planu Szczepankowice
760 H 2 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
761 H 4 Szczepankowice obręb Plan Szczepankowice
762 H13 Szczepankowice - dz. 256/9 Plan Szczepankowice
763 H11 Szczepankowice Plan Szczepankowice
764 H10 Szczepankowice - ul. Łąkowa, Szkolna Plan Szczepankowice
765 H15 Szczepankowice - dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1 Plan Szczepankowice
766 A88 Ślęza część środkowo-zachodnia Plan Ślęza
767 A92b Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza Plan Ślęza
768 A116 Ślęza - dz. 134/1 Plan Ślęza
769 A135 Ślęza - dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187 Plan Ślęza
770 A54 Ślęza środkowo-południowa część obrębu Zmiana Planu Ślęza
771 A94a Ślęza część "A" Plan Ślęza
772 A119 Wieś Ślęza - ulica Kwiatowa Plan Ślęza
773 A42 Ślęza północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Ślęza
774 A126 Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa Plan Ślęza
775 A77 Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5 Plan Ślęza
776 A 7 Ślęza wieś Plan Ślęza
777 A17 Ślęza część północna Plan Ślęza
778 A24 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
779 A25a Ślęza część środkowo-zachodnia obszar"A" Plan Ślęza
780 A26 Ślęza część południowo-wschodnia Plan Ślęza
781 A33 Ślęza stacja kolejowa Zmiana Planu Ślęza
782 A92 Ślęza - północna część wsi Plan Ślęza
783 A93 Ślęza skrzyżowanie ul. Przystankowej i Rekreacyjnej Plan Ślęza
784 A127 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
785 A49 Ślęza ul. Przystankowa Plan Ślęza
786 A87 Ślęza - ul. Rekreacyjna Plan Ślęza
787 A84 Ślęza - ul. Przystankowa Plan Ślęza
788 A86 Ślęza - ul. Przystankowa, Dworcowa Plan Ślęza
789 A27 Ślęza i Wysoka część północno-wschodnia Plan Ślęza, Wysoka
790 B40 Tyniec Mały środkowo-zachodnia część wsi Plan Tyniec Mały
791 B42 Tyniec Mały ul. Tyniecka, ul. Koreańska, ul. Innowacyjna Plan Tyniec Mały
792 B73 Tyniec Mały - dz. nr 158/59 Plan Tyniec Mały
793 B48 Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej Plan Tyniec Mały
794 B74 Tyniec Mały- ul. Piaskowa, Sosnowa i Domasławska Plan Tyniec Mały
795 B80 Tyniec Mały wieś Plan Tyniec Mały
796 B71 Tyniec Mały- działka nr 369/4 Plan Tyniec Mały
797 B49 Tyniec Mały - działki nr 340/6 i 340/14 Zmiana Planu Tyniec Mały
798 B52 Tyniec Mały - działka nr 357/7 Zmiana Planu Tyniec Mały
799 B78 Tyniec Mały- działka nr 360/10 Plan Tyniec Mały
800 B19 Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów Zmiana Planu Tyniec Mały
801 B 8 Tyniec Mały część południowa obrębu Plan Tyniec Mały
802 B 9 Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu Plan Tyniec Mały
803 B47 Tyniec Mały - działki nr 344/1, 344/3-9, 345/1-2 oraz nr 343, 355, 371/2 Plan Tyniec Mały
804 B53 Tyniec Mały wieś działki nr 425/66-68, 425/71-73 Plan Tyniec Mały
805 B57 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia- ul. Szczęśliwa Plan Tyniec Mały
806 B58 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Jaśminowa Plan Tyniec Mały
807 B59 Tyniec Mały część środkowo-południowa- ul. Tarnopolska Plan Tyniec Mały
808 B61 Tyniec Mały - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
809 B62 Tyniec Mały - ul. Sosnowa Plan Tyniec Mały
810 B44 Tyniec Mały - wieś Plan Tyniec Mały
811 B56 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
812 B41 Tyniec Mały - cz. południowa Plan Tyniec Mały
813 B64 Tyniec Mały - dz. 15 Plan Tyniec Mały
814 B63 Tyniec Mały - działka nr 72/5 Plan Tyniec Mały
815 B65 Tyniec Mały - dz. 176, 177, 248/3 i 433 Plan Tyniec Mały
816 B68 Tyniec Mały - dz. 453/5 Plan Tyniec Mały
817 B70 Tyniec Mały - dz. 348/10 i 348/13 Plan Tyniec Mały
818 B66 Tyniec Mały - rejon ulicy Ryszarda Chomicza Plan Tyniec Mały
819 B30 Tyniec Mały - północno-środkowa część obrębu Zmiana Planu Tyniec Mały
820 B72 Tyniec Mały - dz. nr 127/4, 127/10 i 127/18 Plan Tyniec Mały
821 B20 Tyniec Mały, Domasław, Księginice - linia energetyczna Zmiana Planu Tyniec Mały, Domasław, Księginice
822 B21 Tyniec Mały, Racławice Wielkie Zmiana Planu Tyniec Mały, Racławice Wielkie
823 J10 Tyniec nad Ślęzą - dz. nr 237/1 Plan Tyniec nad Ślęzą
824 I16 Pustków Wilczkowski wieś Plan Tyniec nad Ślęzą
825 J11 Tyniec nad Ślęzą Plan Tyniec nad Ślęzą
826 J 6 Tyniec nad Ślężą - działka nr 46 Zmiana Planu Tyniec nad Ślęzą
827 J7 Tyniec nad Ślęzą - działka 626/2 Plan Tyniec nad Ślęzą
828 J4 Tyniec nad Ślęzą - obręb Plan Tyniec nad Ślęzą
829 J8 Tyniec nad Ślęzą część północno-wschodnia - ul. Szkolna Plan Tyniec nad Ślęzą
830 J9 Tyniec nad Ślęzą - dz. 289 Plan Tyniec nad Ślęzą
831 J 5 Tyniec nad Ślęzą - działki nr 45/1, 404, 487/2, 613 oraz część działek nr 113 i 614/15 Plan Tyniec nad Ślęzą
832 J 3 Tyniec nad Ślężą Plan Tyniec nad Ślęzą
833 G29b Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
834 G34 Wierzbice wieś część środkowa Plan Wierzbice
835 G16 Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
836 G32 Wierzbice - ul. Lipowa i Oławska Plan Wierzbice
837 G21 Wierzbice część wschodnia i zachodnia siedliska Zmiana Planu Wierzbice
838 G33 Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15 Zmiana Planu Wierzbice
839 G15 Wierzbice część północno-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
840 G46 Wierzbice- część działki 464 Plan Wierzbice
841 G13 Wierzbice środkowo-północna część obrębu Plan Wierzbice
842 G14 Wierzbice środkowo-południowa część obrębu Plan Wierzbice
843 G47 Wierzbice- działki nr 26/1, 26/2, 26/3 Plan Wierzbice
844 G26 Wierzbice część południowo-zachodnia Plan Wierzbice
845 G 6 Wierzbice wieś Plan Wierzbice
846 G 1 Wierzbice część wschodnia wsi Plan Wierzbice
847 G10 Wierzbice część środkowa obrębu Plan Wierzbice
848 G30 Wierzbice - ul. Lipowa, Ślężańska Plan Wierzbice
849 G42 Wierzbice - dz. nr 99 Plan Wierzbice
850 G43 Wierzbice - dz. nr 69/7 Plan Wierzbice
851 G29 Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
852 G17 Wierzbice i Szczepankowice część obrębów Plan Wierzbice i Szczepankowice
853 A 1 Wysoka - zachodnia część wsi Plan Wysoka
854 A11 Wysoka - środkowo-wschodniej część wsi Plan Wysoka
855 A102 Wysoka - działki nr 28, 29 45/226 i 45/227 Plan Wysoka
856 A101 Wysoka - działki nr 43/12, 43/69, 43/71 oraz części działek nr 33/172, 36/3, 43/10 i 43/70 Plan Wysoka
857 A61 Wysoka ul. Jasna Zmiana Planu Wysoka
858 A81a Wysoka - dz. 46/74-78, 46/84-85 Plan Wysoka
859 A68 Wysoka ul. Chabrowa, Radosna Plan Wysoka
860 A113 Wysoka - działka nr 45/201 Zmiana Planu Wysoka
861 A67 Wysoka południowo-zachodniej część wsi Plan Wysoka
862 A70 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa, Bratnia, Motylkowa i Jasna Plan Wysoka
863 A18b Wysoka wschodnia część wsi - obszar B Zmiana Planu Wysoka
864 A100 Wysoka poludniowo-wschodnia część wsi, ul. Lipowa Plan Wysoka
865 A145 Wysoka- części działek 45/72, 45/86-87, 45/113, 45/114-116 oraz 45/124-158 Plan Wysoka
866 A71 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa i Bratnia oraz projektowana droga we wsi Wysoka. Plan Wysoka
867 A120 Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - działka 27/1 Plan Wysoka
868 A12 Wysoka część środkowa obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
869 A13 Wysoka część wschodnia obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
870 A18a Wysoka część wschodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
871 A19a Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
872 A41 Wysoka ul.Motylkowa Zmiana Planu Wysoka
873 A103a Wysoka część środkowo-południowa Plan Wysoka
874 A43 Wysoka ul.Radosna-Sezamkowa Plan Wysoka
875 A124 Wysoka część północno-wschodnia - ul. Leszczynowa Plan Wysoka
876 A79 Wysoka - ul. Lipowa i Malinowa Plan Wysoka
877 A137 Wysoka - dz. 43/32-34, 43/67 i 43/68 oraz część dz. 40 i 48/1 Plan Wysoka
878 A138 Wysoka - dz. nr 45/202 Plan Wysoka
879 E51 Żerniki Małe - część dz. nr 139/4 Plan Żerniki Małe
880 E21 Żerniki Małe ul. Racławicka Zmiana Planu Żerniki Małe
881 E55 Żerniki Małe Plan Żerniki Małe
882 E17 Żerniki Małe ul.Stanisławowska Zmiana Planu Żerniki Małe
883 E40 Żerniki Małe - część działki 141/5 Zmiana Planu Żerniki Małe
884 E 6 Żerniki Małe obręb Plan Żerniki Małe
885 F18 Żurawice - wieś Plan Żurawice
886 F14 Żurawice ul. Klonowa Zmiana Planu Żurawice
887 F 5 Żurawice wieś Plan Żurawice
888 F 8 Żurawice obręb Plan Żurawice
889 F11 Żurawice linia energetyczna Zmiana Planu Żurawice
890 F22 Żurawice - dz. 64/8-45 oraz część dz. 64/4 Plan Żurawice
891 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków Studium Gmina Mietków - STUDIUM
892 BGW-7 Borzygniew - ul. Letniskowa Zmiana Planu Borzygniew
893 BGW-6 Borzygniew dz. 81 i 22/3 Zmiana Planu Borzygniew
894 Borzygniew 1:2000 Plan Borzygniew
895 Borzygniew 1:5000 Plan Borzygniew
896 Mnichowice - siedlisko Plan Borzygniew i Domanice
897 BGW-A Borzygniew, ośrodek sportowo - rekreacyjny Plan Borzygniew i Domanice
898 CHW-6 Chwałów 1:1000 Zmiana Planu Chwałów
899 Chwałów 1:2000 Plan Chwałów
900 Chwałów 1:5000 Plan Chwałów
901 DOM-6 Środkowa część obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki Plan Domanice
902 Domanice 1:2000 Plan Domanice
903 Domanice 1:5000 Plan Domanice
904 Dzikowa 1:2000 Plan Dzikowa
905 Dzikowa 1:5000 Plan Dzikowa
906 Maniów - Maniów Mały 1:2000 Plan Maniów - Maniów Mały
907 Maniów - Maniów Mały 1:5000 Plan Maniów - Maniów Mały
908 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 1 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
909 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 2 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
910 Maniów Wielki 1:2000 Plan Maniów Wielki
911 Maniów Wielki 1:5000 Plan Maniów Wielki
912 MIE-1 Wieś Mietków - dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 74/7, 75/3, 76/3, 77 dr, 78/3 w, 79/9, 78/3, 96, 98/5, 100/4, 102/1, 104/1 i 104/2 Zmiana Planu Mietków
913 Mietków 1:2000 Plan Mietków
914 Mietków 1:5000 Plan Mietków
915 Milin 1:2000 Plan Milin
916 Milin 1:5000 Plan Milin
917 Piława 1:2000 Plan Piława
918 Piława 1:5000 Plan Piława
919 PRO-7 Proszkowice działki: 325/20, 325/18, 325/29. Zmiana Planu Proszkowice
920 Proszkowice 1:2000 Plan Proszkowice
921 Proszkowice 1:5000 Plan Proszkowice
922 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 3 Zmiana Planu Proszkowice
923 Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY] Zmiana Planu Stróża
924 STA-6 Stróża 1:2000 Plan Stróża
925 Stróża Górna II Plan Stróża
926 Stróża 1:2000 Plan Stróża
927 Stróża 1:5000 Plan Stróża
928 Ujów 1:2000 Plan Ujów
929 Ujów 1:5000 Plan Ujów
930 WAW-3 Wawrzeńczyce 1:3000 Zmiana Planu Wawrzeńczyce
931 Wawrzeńczyce 1:2000 Plan Wawrzeńczyce
932 Wawrzeńczyce 1:5000 Plan Wawrzeńczyce
933 BST Biestrzyków Plan Biestrzyków
934 Blizanowice-Trestno 1:2000 Plan Blizanowice-Trestno
935 Blizanowice-Trestno 1:5000 Plan Blizanowice-Trestno
936 BOGU-1 Bogusławice wieś Plan Bogusławice
937 GRB-3 Groblice ul. Opolska Plan Groblice
938 GRB-A Groblice obszar "A" Plan Groblice
939 GRB-7 Groblice- ul. Kasztanowa i Zacisze Plan Groblice
940 Groblice 1:5000 Plan Groblice
941 Groblice 1:2000 Plan Groblice
942 GRB-6 Groblice dz 35/2 Plan Groblice
943 GRO-1 Grodziszów - część 1 Plan Grodziszów
944 GRO-2 Grodziszów - część 2 Plan Grodziszów
945 IWI-A1 Iwiny A1- część północna Plan Iwiny
946 IWI-A Iwiny A - część zachodnia Plan Iwiny
947 IWI-B2a Iwiny - część północno-wschodnia Zmiana Planu Iwiny
948 KOT-W Kotowice - wał Zmiana Planu Kotowice
949 KOT-2 Kotowice 1:2000 Plan Kotowice
950 KOT-5 Kotowice 1:5000 Plan Kotowice
951 LUK-5 Łukaszowice 1:5000 Plan Łukaszowice
952 LUK-2 Łukaszowice 1:2000 Plan Łukaszowice
953 Mokry Dwór 1:2000 Plan Mokry Dwór
954 Mokry Dwór 1:5000 Plan Mokry Dwór
955 OZO-5 Ozorzyce 1:5000 Plan Ozorzyce
956 OZO-2 Ozorzyce 1:2000 Plan Ozorzyce
957 Sie-Pr1 Prawocin - Etap I Plan Prawocin
958 RAE-A1 Radomierzyce - północna część obrębu Plan Radomierzyce
959 RAE-6 Radomierzyce teren „C” Plan Radomierzyce
960 RAE-1 Radomierzyce cały Plan Radomierzyce
961 RAE-3 Radomierzyce działki 49/2, 51/1 Plan Radomierzyce
962 RAE-4 Radomierzyce działki 50/4-50/10 Plan Radomierzyce
963 RAE-5 Radomierzyce działki 49/5 i 49/6 Plan Radomierzyce
964 RAD-Ak Radwanice Aktywność Gospodarcza Zmiana Planu Radwanice
965 RAD-Ak1 Radwanice Aktywność Gospodarcza nowa Zmiana Planu Radwanice
966 RAD-Ca Radwanice cały obręb Plan Radwanice
967 RAD-Os Radwanice Osiedle Plan Radwanice
968 Radwanice - zespół zabudowy mieszkaniowej Plan Radwanice
969 Radwanice - tereny aktywności gospodarczej Zmiana Planu Radwanice
970 SIE-Bz Siechnice Bzowa Plan Siechnice i Prawocin
971 SIE-NW Siechnice pn-zach Plan Siechnice
972 SIE-OCO Siechnice Opolska Plan Siechnice
973 SIE-Za Siechnice cz. zachodnia Plan Siechnice
974 SIE-Cen Siechnice - centrum Zmiana Planu Siechnice
975 SIE-1 Obszar ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danieckiego. Plan Siechnice
976 SIE-Ce Siechnice-Centrum Plan Siechnice
977 SIE-Pd Siechnice-Zębice Plan Siechnice
978 SIE-Gk Siechnice-Kotowice-Groblice Plan Siechnice
979 SIE-Ak Siechnice GSAG Zmiana Planu Siechnice
980 SMD-A Smardzów dz. nr 24/2, 24/4 Plan Smardzów
981 SMD-5 Smardzów 1:5000 Plan Smardzów
982 SMD-2 Smardzów 1:2000 Plan Smardzów
983 SUE-2 Obręb Sulęcin- Szostakowice, działki 166/31, 166/32, 166/33, 166/34, 166/35 Plan Sulęcin-Szostakowice
984 SUE-1rys1 Sulęcin - część 1 Plan Sulęcin-Szostakowice
985 SUE-1rys2 Sulęcin - część 2 Plan Sulęcin-Szostakowice
986 SUE-1rys3 Sulęcin - część 3 Plan Sulęcin-Szostakowice
987 SUE-SZ Szostakowice Plan Sulęcin-Szostakowice
988 Szostakowice 1:2000 Plan Sulęcin-Szostakowice
989 SUL-1 Sulimów obręb Plan Sulimów
990 SUL-2 Sulimów wieś Plan Sulimów
991 SWK-Ł Święta Katarzyna - ulica Łąkowa Plan Święta Katarzyna
992 SWK-Z Święta Katarzyna ul. Żernicka i Zacharzycka Zmiana Planu Święta Katarzyna
993 SWK-ŁII Święta Katarzyna- część działki 1082 Plan Święta Katarzyna
994 SWK-Ct Święta Katarzyna centrum Zmiana Planu Święta Katarzyna
995 SWK-D Święta Katarzyna droga wojewódzka Zmiana Planu Święta Katarzyna
996 SWK-G Święta Katarzyna - rejon ulicy Głównej i Żeromskiego Zmiana Planu Święta Katarzyna
997 SWK-P Święta Katarzyna część południowa Zmiana Planu Święta Katarzyna
998 SWK-C1 Święta Katarzyna Plan Święta Katarzyna
999 ZCH-A Zacharzyce obszar 'A' Plan Zacharzyce
1000 ZCH-2 Zacharzyce 1:2000 Plan Zacharzyce
1001 ZEB-5 Zębice 1:5000 Plan Zębice
1002 ZEB-2 Zębice 1:2000 Plan Zębice
1003 ZEW-A Żerniki Wrocławskie - teren A Plan Żerniki Wrocławskie
1004 ZEW-C Żerniki C Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1005 ZEW-C1 Żerniki obszar C1 Plan Żerniki Wrocławskie
1006 ZEW-PW Żerniki Pn-Wsch Plan Żerniki Wrocławskie
1007 ZEW-Sz Żerniki szkoła Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1008 ZEW-B1 Żerniki B1 Plan Żerniki Wrocławskie
1009 ZEW-B Żerniki B Plan Żerniki Wrocławskie
1010 ZEW-PZ Żerniki Wrocławskie - część północno-zachodnia obrębu Plan Żerniki Wrocławskie
1011 ZEW-B2 Żerniki Wrocławskie B2 Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1012 ZEW-D Żerniki Wrocławskie - teren "D" Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1013 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Studium Sobótka
1014 linia_el linia elektroenergetyczna biegnąca na terenie obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice Plan Sobótka
1015 BED_2 Będkowice - obręb, działka numer 22/2 Plan Będkowice
1016 BED Będkowice - obręb Plan Będkowice
1017 GAR Garncarsko - obręb Plan Garncarsko
1018 KRY-1 Kryształowice - dz. 17/1-17/3, 18, 101/2, 102 Zmiana Planu Kryształowice
1019 KRY Kryształowice - obręb Plan Kryształowice
1020 KSI_3 Księgienice Małe działka 225/2, 225/4 Zmiana Planu Księginice Małe
1021 KSI_2 Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1022 KSI Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1023 KUN Kunów - obręb Plan Kunów
1024 MIC Michałowice - obręb Plan Michałowice
1025 MRS Mirosławice - obręb Plan Mirosławice
1026 NAS_0 Nasławice - część działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr Zmiana Planu Nasławice
1027 NAS Nasławice - obręb Plan Nasławice
1028 OKU Okulice - obręb Plan Okulice
1029 OLB Olbrachtowice - obręb Plan Olbrachtowice
1030 PRZ Przezdrowice - obręb Plan Przezdrowice
1031 REK_2 Ręków - obręb działki numer 285, 286, 287, 290 Plan Ręków
1032 REK_3 Ręków - obręb, działka 6/9 Plan Ręków
1033 REK Ręków - obręb Plan Ręków
1034 ROG-11 Rogów Sobócki- rejon ul. Szkolnej Zmiana Planu Rogów Sobócki
1035 ROG_7 Rogów Sobócki - działki nr 530 oraz część działek nr 476 oraz 529 Zmiana Planu Rogów Sobócki
1036 ROG_8 Rogów Sobócki - obręb, okolice ulicy Młynarskiej Plan Rogów Sobócki
1037 Rogów Sobócki - ul. Szkolna Zmiana Planu Rogów Sobócki
1038 ROG_0 Rogów Sobócki - pomiędzy ulicami Pogodną, Wrocławską i Słoneczną Plan Rogów Sobócki
1039 ROG Rogów Sobócki - obręb Plan Rogów Sobócki
1040 brak Rogów Sobócki - cz. północno-wschodnia wsi Plan Rogów Sobócki
1041 SID_2 Siedlakowice - obręb działki 21/1,21/2 Plan Siedlakowice
1042 SID Siedlakowice - obręb Plan Siedlakowice
1043 STB-7 Sobótka Miasto, Strzeblów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1044 SOB_13-9 Miasto Sobótka - działki 9/1, 9/2, 10, 11 AM22 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1045 SOB_13-8 Miasto Sobótka - działka 1/12 AM26 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1046 SOB_13-7 Miasto Sobótka - ulica Świdnicka Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1047 SOB_13-6 Miasto Sobótka - ulica Turystyczna i Metalowców Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1048 SOB_13-5 Miasto Sobótka - ulica Słoneczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1049 SOB_13-4 Miasto Sobótka Aleja Świetej Anny Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1050 SOB_13-3 Miasto Sobótka - ulica Warszawska i Adama Mickiewicza Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1051 SOB_13-2 Miasto Sobótka - ulica Juliana Tuwima i Władysława Broniewskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1052 SOB_13-10 Miasto Sobótka - działka 82/5 AM16 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1053 SOB_13-11 Miasto Sobótka - ulica Dworcowa i Tartaczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1054 SOB_13-12 Miasto Sobótka ulica Ciasna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1055 SOB_13-13 Miasto Sobótka - ulica Zielona i Leszczynowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1056 SOB_13-14 Miasto Sobótka - ulica Gazowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1057 SOB_13-15 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Basztowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1058 SOB_13-16 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Heleny i Włodzimierza Hołubowiczów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1059 SOB_13-17 Obszar położony w rejonie ulicy Modrzewiowej, Świerkowej i Słowiańskiej Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1060 SOB_13-18 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Leśna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1061 SOB_13-19 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Liliowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1062 SOB_13-20 Miasto Sobótka, obręb Strzeblów - ulica Romana Zmorskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1063 SOB_13-21 Miasto Sobótka obręb Strzeblów - działka 4/11 AM3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1064 SOB_12 Miasto Sobótka - ulica Cmentarna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1065 SOB_13-1 Miasto Sobótka - ulica Tadeusza Kościuszki i Garncarska Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1066 SOB_7 Sobótka - działki 11/1, 11/2, 11/3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1067 SOB_8 Sobótka Miasto, Plac Wolności Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1068 STB_1 Strzeblów - "Pagórki Wschodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1069 STB_2 Strzeblów - działki nr 2/1, 2/2 AM 19 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1070 SOB_10 Sobotka Miasto, część działki nr 2 AM 23 Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1071 STB_3 Strzeblów - "Pagórki Zachodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1072 SOB_11a obrębie Sobótka rejon ulic Wrocławskiej i Tartacznej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1073 STB_4 Strzeblów - "Strzeblów A" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1074 SOB_11b obręb Sobótka, rejonie ulicy Szmaragdowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1075 STB_5 Strzeblów - działka 15 AM 11 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1076 SOB_9 miasto Sobótka działka nr 79 AM 14 położona przy ul. Garncarskiej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1077 STB_6 Sobótka przy ulicy Kwiatowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1078 brak Sobótka - Miasto, Górka, Strzeblów Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1079 brak Sobótka - szczyt Ślęży Plan Sobótka - obr. Ślęża
1080 brak Sobótka - rejon ulicy Leśnej w Sulistrowiczkach Plan Sobótka - obr. Ślęża
1081 brak Sobótka - obszar przełęczy Tąpadła Plan Sobótka - obr. Ślęża
1082 STZ Stary Zamek - obręb Plan Stary Zamek
1083 STR Strachów - obręb Plan Strachów
1084 STY_6 Strzegomiany działka 1 Zmiana Planu Strzegomiany
1085 STY Strzegomiany - obręb Plan Strzegomiany
1086 STY_2 Strzegomiany wieś Zmiana Planu Strzegomiany
1087 STY_3 Strzegomiany - działka nr 204/1 Zmiana Planu Strzegomiany
1088 STY_4 Strzegomiany - działki nr 383, 384 Zmiana Planu Strzegomiany
1089 STY_5 Strzegomiany - działki nr 400 i 401 Zmiana Planu Strzegomiany
1090 SUE_18 Sulistrowice - działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami Plan Sulistrowice
1091 SUE_19 Sulistrowice - połnocno-środkowa część obrębu Plan Sulistrowice
1092 SUE_25 Sulistrowice - obręb, działki 275/5 i 275/6 Plan Sulistrowice
1093 SUE_6 Sulistrowice tereny rekreacyjne Plan Sulistrowice
1094 SUE_20 Sulistrowice - działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515 Plan Sulistrowice
1095 SUE_23 Sulistrowice - działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 Plan Sulistrowice
1096 SUE Sulistrowice - obręb Plan Sulistrowice
1097 SUE_7 Sulistrowice - działki nr 439 i 434/2 Zmiana Planu Sulistrowice
1098 SUE_8 Sulistrowice - część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10 Zmiana Planu Sulistrowice
1099 SUE_9 Sulistrowice - działka nr 434/3 Zmiana Planu Sulistrowice
1100 SUE_10 Sulistrowice - działki nr 407/6 oraz 437/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1101 SUE_11 Sulistrowice - działki nr 301/2, 307/1, 364, 365 Zmiana Planu Sulistrowice
1102 SUE_12 Sulistrowice - część działki nr 193/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1103 SUE_13 Sulistrowice - działki nr 428/12, 428/13, 428/14, 428/15, 428/16, 428/17, 428/18, 428/19, 428/20, 428/21 Zmiana Planu Sulistrowice
1104 SUE_14 Sulistrowice - działki nr 376, 400/1-400/12 Zmiana Planu Sulistrowice
1105 SUE_15 Sulistrowice - południe Zmiana Planu Sulistrowice
1106 SUE_16 Sulistrowice - działki nr 268/1-6, 268/9-18, 897 Zmiana Planu Sulistrowice
1107 SUE_17 Sulistrowice - działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6 Plan Sulistrowice
1108 SUI_0 Sulistrowiczki - południowo-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Sulistrowiczki
1109 SUI_1 Sulistrowiczki - ul. Brzozowa, ul. Letnia Zmiana Planu Sulistrowiczki
1110 SUI Sulistrowiczki - obręb Plan Sulistrowiczki
1111 SWI Świątniki - obręb Plan Świątniki
1112 WJN Wojnarowice - obręb Plan Wojnarowice
1113 ZER Żerzuszyce - obręb Plan Żerzuszyce
1114 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Gmina Żórawina
1115 Zagródki dz. 145 Plan Bratowice
1116 Zagródki Plan Bratowice
1117 GAL-2 Galowice -Jagodowa Plan Galowice
1118 Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144 Plan Galowice
1119 GAL-4 Galowice- działki nr 91/40, 91/43 Plan Galowice
1120 GAL-3 Galowice - obszar działek nr 91/36 i 91/37 Plan Galowice
1121 Galowice - obszar "A" Plan Galowice
1122 JKS-1 Jaksonów wieś Plan Jaksonów
1123 Jaksonów dz. 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40 Plan Jaksonów
1124 Jaksonów - dz. 138 Plan Jaksonów
1125 KAR-1 Karwiany-Komorowice I Plan Karwiany-Komorowice
1126 KAR-2 Karwiany-Komorowice II Plan Karwiany-Komorowice
1127 Linia energetyczna - Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy Dwór, Mędłów i Turów Plan Karwiany-Komorowice
1128 KAR-A Karwiany obszar A Plan Karwiany-Komorowice
1129 KAR-3 Karwiany-Komorowice - działka nr 242/2 Zmiana Planu Karwiany-Komorowice
1130 KRJ-2 Krajków - działki nr: 44/1,45/2, 44/4 oraz części działek nr: 49/2, 42 Plan Krajków
1131 Krajków - "węzeł Krajków" Plan Krajków
1132 KRJ-3 Krajków wieś Plan Krajków
1133 MDL-e Mędłów Zmiana Planu Mędłów
1134 MDL-d Mędłów Osiedlowa Zmiana Planu Mędłów
1135 MDL-a Mędłów - na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów Plan Mędłów
1136 MDL-b Mędłów - dz. 50/1-50/6, 87/1 Plan Mędłów
1137 MDL-c Mędłów - południowa część wsi Plan Mędłów
1138 Milejowice - dz. 3 Plan Milejowice
1139 Milejowice wieś Plan Milejowice
1140 Wojkowice - obszar "A" Plan Mnichowice
1141 Wojkowice Plan Mnichowice
1142 ZOR-KV4 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 4 Plan Nowy Śleszów
1143 G24 Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna Plan Okrzeszyce
1144 POL-1 Polakowice część środkowa Plan Polakowice
1145 PRC-1 Przecławice 249/11 i 249/12 Plan Przecławice
1146 PRC-2 Przecławice - północno-zachodnia część obrębu Plan Przecławice
1147 RZP-A Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207 Plan Rzeplin
1148 RZP-B Rzeplin- dz. 36/1 Zmiana Planu Rzeplin
1149 RZP-1 Środkowa część obrębu Rzeplin Plan Rzeplin
1150 Rzeplin - dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11 Plan Rzeplin
1151 ZOR-KV3 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 3 Plan Stary Śleszów
1152 STS-2 Stary Śleszów część środkowa Plan Stary Śleszów
1153 STS-3 Stary Śleszów- dz. 33/1 Zmiana Planu Stary Śleszów
1154 SCD-c Suchy Dwór Zmiana Planu Suchy Dwór
1155 SUD_2 Suchy Dwór cz.wsi - okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej Plan Suchy Dwór
1156 brak Suchy Dwór działka nr 71/8 Plan Suchy Dwór
1157 Suchy Dwór - dz. 91 Plan Suchy Dwór
1158 Suchy Dwór część wsi Plan Suchy Dwór
1159 Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80 Plan Suchy Dwór
1160 Suchy Dwór wschodnia część wsi Plan Suchy Dwór
1161 SZE_2 Szukalice cz. pn. obrębu Plan Szukalice
1162 SZE_3 Szukalice cz. południowa Plan Szukalice
1163 SZE_4 Szukalice - część północno-wschodnia Plan Szukalice
1164 SZE_5 Szukalice - część centralna Plan Szukalice
1165 SZE_1 Szukalice Plan Szukalice
1166 ZOR-KV1 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 1 Plan Turów
1167 TUR-1 Turów działki 228/1 i 228/2 Zmiana Planu Turów
1168 ZOR-o Turów- dz. 137 i 138 Zmiana Planu Turów
1169 Turów Plan Turów
1170 WGY-1 Węgry Zmiana Planu Węgry
1171 WLK-1 Wilczków część środkowa-zachodnia Plan Wilczków
1172 WLC-1 Wilkowice Plan Wilkowice
1173 WJK-2 Wojkowcie- działka nr 27/2 Plan Wojkowice
1174 WJK-B Wojkowice - obszar "B" Plan Wojkowice
1175 WJK-C Wojkowice- działki nr 112/1, 112/2 i 113 Plan Wojkowice
1176 WJK-Pn Wojkowice - północ Zmiana Planu Wojkowice
1177 Stary Śleszów dz. 120/1 Plan Wojkowice
1178 WJK-1 Wojkowice - zachodnia część obrębu Plan Wojkowice
1179 Żórawina - kościół Plan Żórawina
1180 ZOR-KV2 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 2 Plan Żórawina
1181 ZOR-Z Żórawina al. Niepodległości i rz.Żórawka Plan Żórawina
1182 ZOR-W Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina Plan Żórawina
1183 ZOR-m Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa Zmiana Planu Żórawina
1184 ZOR-n Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza Plan Żórawina
1185 ZOR-b Żórawina dz. 132/3 Zmiana Planu Żórawina
1186 ZOR-l Żórawina Plan Żórawina
1187 ZOR-c Żórawina dz. 196/2 Zmiana Planu Żórawina
1188 ZOR-d Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16 Plan Żórawina
1189 ZOR-e Żórawina tereny produkcyjno-usługowe Plan Żórawina
1190 ZOR-PN1 Żórawina - pn.-wsch. część wsi - nowy Zmiana Planu Żórawina
1191 ZOR-f Żórawina - al. Niepodległości / rz. Żórawka Plan Żórawina
1192 ZOR-g Żórawina - wschód Plan Żórawina
1193 Żórawina - dz. 447/8-447/12 (sklep) Plan Żórawina
1194 Żórawina - dz. 297/1 Plan Żórawina
1195 Żórawina - północna część wsi Plan Żórawina
1196 Żórawina - północno-wschodnia część wsi Plan Żórawina
1197 E37 Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV Plan Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
1198 GAD-10 Gądów - Jaszkotle północno - wschodnia część wsi Plan Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice
1199 BRE-1 Brzeście- część zachodnia Plan Brzeście
1200 NOW-1 Nowojowice wieś Plan Nowojowice
1201 JAR-1 Jarosławice wieś Plan Jarosławice
   Pokaż nr 
 
: