Autorzy Planów

PRO-URBI
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Mietków
Plan - Kotowice
Kotowice 1:2000

obejmujący wieś Kotowice - siedlisko

Plan - Kotowice
Kotowice 1:5000

obejmujący wieś Kotowice

Plan - Siechnice
Siechnice-Centrum

obejmujący wydzielony obszar miasta pod nazwą "Siechnice-Centrum"

Zmiana Planu - Karwiany-Komorowice
Karwiany-Komorowice - działka nr 242/2

obejmujący część działki nr 242/2

Plan - Rzeplin
Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

ograniczony do działek nr: 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207

Zmiana Planu - Rzeplin
Rzeplin- dz. 36/1

ograniczony do działki nr 36/1

Zmiana Planu - Stary Śleszów
Stary Śleszów- dz. 33/1

ograniczony do działki nr 33/1

Zmiana Planu - Suchy Dwór
Suchy Dwór

w części wsi położonej na wschód od skrzyżowania drogi lokalnej, gminnej z drogą wojewódzką nr

...
Zmiana Planu - Turów
Turów- dz. 137 i 138

ograniczony do działek 137 i 138

Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa

obejmujący teren oczyszczalni ścieków i drogi gospodarczej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków

...
Plan - Żórawina
Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza

obejmujący rejon ulicy Wrocławskiej-Sportowej-Urzędniczej


: