Autorzy Planów

ECO LAND Biuro Urbanistyczne
Filtruj wg: Ułóż wg:
Studium - Gmina Czernica
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Plan - Gniechowice, Górzyce
Gniechowice i Górzyce - rejon linii dwutorowej 400 KV+110 KV

Obszar obejmujący teren w rejonie linii dwutorowej 400 KV+110 KV w obrębach Gniechowice i

...
Plan - Biestrzyków
Biestrzyków

obejmuje obszar obrębu Biestrzyków

Plan - Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV

Obszar wzdłuż nowowybudowanej linii 400+110kV oraz przeznaczonej do demontażu 220kV w

...

: