Autorzy Planów

REGION s.c.
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Ślęza
Ślęza część "A"
obejmujący środkową część wsi Ślęza
Zmiana Planu - Wierzbice
Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15

ograniczony do obszaru wsi Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15


: