Autorzy Planów

DASTUDIO Pracownia Architektury i Urbanistyki
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
ograniczony jest: od północnego-wschodu i północnego-zachodu - granicą miasta Wrocławia - obręb...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północna
ograniczony jest od północy granicą obrębu wsi Bielany Wrocławskie; od zachodu drogą krajową Nr...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część zachodnia 04
ograniczony do działki nr 284/85 oraz pasa terenu o szerokości 100 metrów na południe od ul....
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części

...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka
obejmujący fragment działki nr 259/14, ograniczony od północnego-zachodu granicą administracyjna...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka
obejmujący części działek nr: 259/2, 260/2, 261/2, 262, 263/38, 263/7, 263/8 oraz 264,...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8
obejmujący działki nr 254/5, 255/5, 256/2 oraz części działek nr 246/13, 257, 258 w obrębie...
Plan - Cieszyce
Cieszyce część północna
ograniczony: od północy - wzdłuż cieku wodnego o nr 35; od wschodu ? wzdłuż cieku wodnego o nr...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Zachodnia części wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej

Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej

Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce wieś
ograniczony jest: od zachodu linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów; od południa i wschodu drogą...
Plan - Ślęza
Ślęza wieś
ograniczony jest od północy: wzdłuż autostrady A-4; od zachodu: wzdłuż rzeki Ślęzy i cieku...
Plan - Wysoka
Wysoka - zachodnia część wsi
ograniczony od północy i zachodu granicą miasta Wrocławia; od południa granicą obrębu; od wschodu...
Plan - Wysoka
Wysoka - środkowo-wschodniej część wsi
obejmujący działki nr 43/5 wraz z przylegającą drogą nr 48/1 oraz częścią drogi nr 40,...
Plan - Wysoka
Wysoka część środkowa obrębu - droga wojewódzka
obejmujący części działek nr 46/7, 46/8, 46/18 oraz przylegających dróg nr 39, 46/15 oraz 49,...
Plan - Wysoka
Wysoka część wschodnia obrębu - droga wojewódzka
obejmujący części działek nr 46/25, 46/24 oraz przylegającej drogi nr 49, ograniczony: od północy...
Zmiana Planu - Wysoka
Wysoka ul.Motylkowa
obejmujący teren położony przy ul. Motylkowej w północnej części wsi Wysoka

: