Plany Miejscowe

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Pokaż # 
Plan - Ślęza
Ślęza wieś
ograniczony jest od północy: wzdłuż autostrady A-4; od zachodu: wzdłuż rzeki Ślęzy i cieku...
Plan - Ślęza
Ślęza część północna
obejmujący północną część wsi Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza część północno-środkowa
ograniczony torami kolejowymi, północną granicą działek nr 134/1 i 135/1, rzeką Ślęzą oraz drogą...
Plan - Ślęza
Ślęza część środkowo-zachodnia obszar"A"
ograniczony torami kolejowymi, drogą nr 163, rzeką Ślęzą oraz ciekiem wodnym o nr 166 oraz drogą...
Plan - Ślęza
Ślęza część południowo-wschodnia
ograniczony: autostradą A-4, granicą obrębu Ślęza, rzeką Ślęza oraz granicą opracowania mpzp wsi...
Zmiana Planu - Ślęza
Ślęza stacja kolejowa
ograniczony do działki nr 136/7 w obrębie Ślęza
Zmiana Planu - Ślęza
Ślęza północno-zachodnia część obrębu
ograniczony od północy autostradą A4, od wschodu granicą działki nr 145/1, od południa ul....
Zmiana Planu - Ślęza
Ślęza środkowo-południowa część obrębu
ograniczony działką nr 139 położonej w obrębie Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5
ograniczony do dz. nr 138/4 i 138/5 położonych w obrębie Ślęza.
Plan - Ślęza
Ślęza ul. Przystankowa
ograniczony do dz. nr 134/5, położonej w obrębie Ślęza.
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Rekreacyjna
ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy autostradą A4, od wschodu drogą polną nr 179, a...
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Przystankowa
ograniczony do dz. nr 134/6 położonej w obrębie Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza - ul. Przystankowa, Dworcowa
Obszar ograniczony do dz. nr 134/3 położonej w obrębie Ślęza.
Plan - Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza - północna część wsi

ograniczony od północy granicą obrębu Ślęza, a od południa południową granicą pasa drogi

...
Plan - Ślęza
Ślęza skrzyżowanie ul. Przystankowej i Rekreacyjnej

obszar ograniczony do dz. nr 134/7 oraz części działek nr 136/5 162/2, 163 i 164 położonych w

...
Plan - Ślęza
Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza

Obszar ograniczony od północny granicą pasa drogowego drogi gminnej, od południa granicą pasa

...
Plan - Ślęza
Ślęza część "A"
obejmujący środkową część wsi Ślęza
Plan - Ślęza
Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa

Obszar ograniczony do działek nr 98/3, 99/1, 100/4, 114/4-8, 199/3 oraz części działek nr

...
Plan - Ślęza
Ślęza część północno-środkowa

Obszar ograniczony do działki nr 58/3 położonej we wsi Ślęza.


: