Gmina Kąty Wroclawskie

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Cesarzowice
Cesarzowice
obejmujący cały obręb wsi Cesarzowice
Zmiana Planu - Cesarzowice
Cesarzowice - dawny folwark
położony w rejonie dawnego folwarku
Zmiana Planu - Cesarzowice
Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi
obejmujący północno-wschodnią część wsi:
Zmiana Planu - Cesarzowice
Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi

obejmujący południowo-wschodnią część wsi

Zmiana Planu - Cesarzowice
Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina

obejmujący tereny wzdłuż linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w

...

: