Gmina Kobierzyce

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
ograniczony jest: od północnego-wschodu i północnego-zachodu - granicą miasta Wrocławia - obręb...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północna
ograniczony jest od północy granicą obrębu wsi Bielany Wrocławskie; od zachodu drogą krajową Nr...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część zachodnia 04
ograniczony do działki nr 284/85 oraz pasa terenu o szerokości 100 metrów na południe od ul....
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia
południowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar A
ograniczony: autostradą A-4, drogą powiatową (ul. Czekoladowa), projektowaną obwodnicą Bielan...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar B
ograniczony: autostradą A-4, drogą krajową Nr 8, drogą krajową Nr 35 oraz drogą powiatową (ul....
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części

...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka
obejmujący fragment działki nr 259/14, ograniczony od północnego-zachodu granicą administracyjna...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka
obejmujący części działek nr: 259/2, 260/2, 261/2, 262, 263/38, 263/7, 263/8 oraz 264,...
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul. Błękitna
ograniczony do działek nr 286/62, 286/68, 286/69, 286/95, 286/96, 328/28, 328/40 i 328/41
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część południowa
ograniczony od północy ul. Słoneczną i granicami działek nr 35 i 33/2, od wschodu projektowaną...
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie część zachodnia 35
obejmujący części działek nr 284/95 i 284/112 w obrębie Bielany Wrocławskie
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8
obejmujący działki nr 254/5, 255/5, 256/2 oraz części działek nr 246/13, 257, 258 w obrębie...
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna
ograniczony do działki nr 118/2 położonej we wsi Bielany Wrocławskie
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi
ograniczony do terenu okręślonego na zalaczniku graficznym do uchwały
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu
obejmuje teren na północ od istniejącej linii energetycznej 220kV do granicy Gminy Kobierzyce
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie północna część obrębu
ograniczony do części działki nr 259/14 położonej w obrębie Bielany Wrocławskie
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska
ograniczony do działki nr 71/2 położonej we wsi Bielany Wrocławskie.
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie środkowo - zachodnia część obrębu
ograniczony od północy drogą gminną nr 287, od wschodu droga krajową Nr 35, od południa drogą...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa i Kłodzka
ograniczony do części działki nr 204/1 położonej we wsi Bielany Wrocławskie
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa
ograniczony od strony zachodniej, północnej i wschodniej granicą miasta Wrocławia, od strony...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa
ograniczony do działek nr 286/32 i 286/35 oraz części działek nr 286/28, 286/34 i 286/51-52 w...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie, Domasław - rejon bażanciarni
ograniczony do działek nr: cz. 300/2, 300/3 i części dz. nr 300/1 i 306 położonych w obrębie...
Zmiana Planu - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części

...
Plan - Bielany Wrocławskie
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański "część północno-zachodnia

obszar ograniczony do działek nr: 280/15, 280/35-36, 280/48-49 oraz część działki nr 280/10 -

...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie środkowa część wsi

ograniczony ul. Dworcową, ul. Wiosenną i torami kolejowymi

Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie - dz. 350 i 356

ograniczony do działek nr 350 i 356 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie - ul. Wrocławska i Kolejowa

Obszar ograniczony do obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części

...
Plan - Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie - dz. nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16

Obszar ograniczony do działek nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16

...

Strona 1 z 2

: