Gmina Kobierzyce

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Jaszowice
Jaszowice wieś
obejmujący wieś Jaszowice
Plan - Jaszowice
Jaszowice obręb
obejmujący obręb Jaszowice z wyłączeniem mpzp wsi Jaszowice
Plan - Jaszowice
Jaszowice wieś

obejmujący wieś Jaszowice

Plan - Jaszowice
Jaszowice część wsi

obejmujący część wsi Jaszowice

Zmiana Planu - Jaszowice
Jaszowice - działki nr 108, 109 i 156

ograniczony do części działek nr 108, 109 i 156 położonych we wsi Jaszowice

Zmiana Planu - Jaszowice
środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice

Obszar ograniczony do  działek nr 19, 20, 21 i 22 położonych w obrębie Jaszowice

Plan - Jaszowice
Jaszowice wieś - działki 57/3 i 63/7 oraz 58, 59/2, 60/2 i 63/1

Obszar ograniczony do działek nr 57/3 i 63/7 oraz części działek nr 58, 59/2, 60/2 i 63/1

...
Plan - Jaszowice
Jaszowice - dz. nr 23, 142 i część dz. nr 139

Obszar ograniczony do działek nr 23 i 142 oraz części działki nr 139 położonych we wsi

...

: