Gmina Kobierzyce

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Krzyżowice-Wierzbica, Małuszów, Żerniki Małe
Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe
ograniczony od północy drogą krajową Nr 35, od wschodu: granicą obrębu Tyniec Mały, projektowaną...

: