Gmina Kobierzyce

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce wieś
ograniczony jest: od zachodu linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów; od południa i wschodu drogą...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce południowo-wschodnia część obrębu
ograniczony do działek nr 206/2, 208, 209, 210/2, 211/2, 215/2, 216/2, 217/2, 234, 235, 236/1-2,...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce teren przy cmentarzu
ograniczony do działek nr 157, 158/3, 158/4, 159/1, 159/3, 159/4, 160/1, 160/2, 161, 162/5-8,...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce
obejmujący obręb Kobierzyce z wyłączeniem: zmiany mpzp wsi Kobierzyce, mpzp zachodniej części wsi...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce, Królikowice i Magnice
objęty planem ograniczony jest: od zachodu drogą polną nr 7 oraz granicą obrębu Kobierzyce; od...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce ul. Bolońska
teren położony w rejonie ulicy Bolońskiej
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce północna część wsi
obejmujący północną część wsi Kobierzyce.
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - ul. Wincentego Witosa
ograniczony do rejonu ul. Wincentego Witosa we wsi Kobierzyce.
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - północno-środkowa część wsi

ograniczony od zachodu- ul. Sportową; od południa- ul. Krótką, Ludową, Parkową, Bukową; od

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce część środkowa wsi

ograniczony do środkowej częsci wsi Kobierzyce

Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - działka 83/4

obszar ograniczony do działki nr 83/4 położonej we wsi Kobierzyce

Plan - Kobierzyce
Kobierzyce wieś - dz. 112/1, 112/2, 112/3, 113 oraz części działki nr 114/1

ograniczony do działek nr 112/1, 112/2, 112/3, 113 oraz części działki nr 114/1 położonych we

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6

ograniczony do działek nr 206/4 i 417/4 oraz części działki nr 417/6 położonych we wsi

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce okolice ul. Jesionowej

ograniczony do działek nr 58/1, 577/4 i 598/1 oraz części działek nr 576/3, 577/3, 578, 579,

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - przy ul. Parkowej

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Parkowej we wsi Kobierzyce

Plan - Kobierzyce
Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Krótkiej we wsi Kobierzyce.

Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce - rejon ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej

ograniczony do terenów położonych przy ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej w

...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce - ul. Dębowa, Sportowa, Krótka i Ludowa

ograniczony do obszaru położonego pomiędzy ul. Dębową, Sportową, Krótką i Ludową w środkowej

...
Zmiana Planu - Kobierzyce
Zachodnia części wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej

Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej

Zmiana Planu - Kobierzyce
Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej

zachodnia część wsi Kobierzyce, rejon ulicy Kolejowej

Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce - działki nr 582/6 i 587

Obszar obejmujący działki nr 582/6 i 587 położone w obrębie Kobierzyce.

Zmiana Planu - Kobierzyce
Kobierzyce - ul. Bukowa

Obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - działka 193/7

Obszar ograniczony do części działki nr 193/7 położonej we wsi Kobierzyce.

Plan - Kobierzyce
Kobierzyce wieś część środkowa- działki 201/5 i 201/6 oraz 156/6

Obszar ograniczony do działek nr 201/5 i 201/6 oraz części działki nr 156/6 położonych we wsi

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce część środkowa

Obszar ograniczony do terenu położonego w rejonie ul. Sportowej w środkowej części wsi

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - część środkowo-wschodnia - ul. Czysta

Obszar ograniczony do  działki nr 387/2 połozonej w obrebie Kobierzyce.

Plan - Kobierzyce
Północno-środkowa część wsi Kobierzyce

Ograniczony do obszaru położonego pomiędzy linia kolejową, ul. Sportową oraz ul. Wspólną w

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce- działki 441/1, 467/1, 467/2, 469 oraz części działek nr 400/1, 468/2 i 518

Obszar ograniczony do  działek nr 441/1, 467/1, 467/2, 469 oraz części działek nr 400/1, 468/2

...
Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - działka nr 68/42 i część działki nr 68/36

Obszar ograniczony do  działki nr 68/42 i części działki nr 68/36 położonej we wsi Kobierzyce

Plan - Kobierzyce
Kobierzyce - działka nr 44/26 oraz część działki 44/27

Obszar ograniczony do  działki nr 44/26 i części działki nr 44/27 położonej w obrębie

...

Strona 1 z 2

: