Gmina Kobierzyce

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Małuszów
Małuszów obręb
ograniczony do obrębu Małuszów z wyłączeniem terenu mpzp wsi Małuszów (B5) i terenu położonego w...
Zmiana Planu - Małuszów
Małuszów droga wojewódzka
obejmuje pas terenu ograniczony do działek lub ich częśći numer; 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 107,...
Plan - Małuszów
Małuszów wieś

ograniczony do obszaru wsi Małuszów

Plan - Małuszów
Małuszów część środkowo-zachodnia

Obszar ograniczony do działek nr: 3/1, 3/2, 4 i 5/1-3 oraz części działek nr 1, 2/1, 2/2, 6,

...
Plan - Małuszów
Małuszów - dz. 119/2

Obszar ograniczony do działki nr 119/2 położonej we wsi Małuszów.

Plan - Małuszów
Małuszów- działka nr 43/28 i 43/29

Obszar ograniczony do działek nr 43/28 i 43/29 położonych we wsi Małuszów


: