Żurawice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żurawice.


Opis
obejmujący wieś Żurawice
Szczegóły
Oznaczenie: F 5
Rozmiar: 43,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVII/462/02 z dn. 7 marca 2002r.
Uchwała: Nr XXII/273/04 z dnia 29 stycznia 2004r.
Publikacja: Nr 50 z dnia 17 marca 2004r. poz. 956
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Żurawice

: