Żurawice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Żurawice.


Opis
obejmujący obręb Żurawice z wyłączeniem mpzp wsi Żurawice (F5) i części mpzp Pustków Żurawski wraz z osiedlem mieszkalnym w Żurawicach (G3)
Szczegóły
Oznaczenie: F 8
Rozmiar: 162,06
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/477/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/700/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 9 lutego 2007r. poz. 329
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Żurawice

: