Żurawice linia energetyczna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż linii energetycznej w obrębie Żurawice.


Opis
obejmuje pas terenu o szerokości ok. 96 m wzdłuż istniejącej linii energetycznej 220kV
Szczegóły
Oznaczenie: F11
Rozmiar: 6,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr LI/570/05 z dn. 27 października 2005r.
Uchwała: Nr LXIII/673/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
Publikacja: Nr 227 z dnia 25 października 2006r. poz. 3272
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Żurawice

: