Żurawice ul. Klonowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w południowo-zachodniej części wsi Żurawice.


Opis
ograniczony do części działki nr 68 położonej we wsi Żurawice.
Szczegóły
Oznaczenie: F14
Rozmiar: 0,5
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/43/07 z dnia 26 stycznia 2007r.
Uchwała: Nr XXI/270/08 z dnia 11 czerwca 2008r.
Publikacja: Nr 249 z dnia 15 września 2008r. poz. 2700
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Żurawice

: