Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

 

 

 

 

GMINA SIECHNICE od południowego-wschodu graniczy z Wrocławiem, północną granicę gminy stanowi rzeka Odra.
Do gminy należą 23 miejscowości: jedno miasto Siechnice i 22 wsie, zgrupowane w 15 sołectw i 3 osiedla:

 • sołectwo Biestrzyków - Radomierzyce
 • sołectwo Bogusławice
 • sołectwo Groblice - Durok
 • sołectwo Grodziszów
 • sołectwo Iwiny
 • sołectwo Kotowice
 • sołectwo Łukaszowice
 • sołectwo Mokry Dwór
 • sołectwo Ozorzyce
 • osiedle Radwanice
 • miasto Siechnice
 • sołectwo Smardzów
 • sołectwo Sulimów
 • sołectwo Sulęcin - Szostakowice
 • osiedle Święta Katarzyna
 • sołectwo Trestno - Blizanowice
 • sołectwo Zacharzyce
 • sołectwo Zębice
 • osiedle Żerniki Wrocławskie


Dobrze skomunikowany teren z bogatą infrastrukturą techniczną oraz aktywnej społeczności i wysokich kwalifikacjach zawodowych. Tutejsza sieć telefoniczna należy do najlepszych w województwie. Dobrą komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg lokalnych i przechodzące przez teren gminy krajowe i wojewódzkie, łączące Wrocław z Opolem oraz ze Strzelinem. Bliskość aglomeracji wrocławskiej, połączona z częściowo wiejskim charakterem obszaru i wynikającymi stąd zaletami - to niewątpliwe plusy Gminy Siechnice.

Najatrakcyjniejsze tereny inwestycyjne gminy położone są: wzdłuż drogi krajowej Wrocław - Opole w miejscowościach Radwanice, Siechnice, Groblice (budownictwo mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł). Atutem gminy jest możliwość zapewnienia inwestorom pełnego technicznego uzbrojenia terenu wynikającego z dużego zagęszczenia istniejących sieci (woda; gaz; nowa oczyszczalnia ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej; energia elektryczna; cyfrowe centrale telefoniczne z rezerwą numerów, połączone światłowodowo z Wrocławiem; możliwość podania energii cieplnej z Elektrociepłowni "Czechnica"). Najważniejsze zakłady pracy funkcjonujące na terenie gminy to: Elektrociepłownia "Czechnica" - Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej "Siechnice" sp. z o.o., Zakład Produkcji Wody w Mokrym Dworze - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu sp. z o.o. <br><br>Warto również wspomnieć o możliwościach rekreacyjnych i turystycznych. Część gminy położona wśród lasów starorzecza Odry stanowi znakomity teren dla wędkarzy. Wieś Kotowice i miasto Siechnice to dogodne punkty wypadowe dla turystyki pieszej i rowerowej.

Podkategorie
Biestrzyków, Blizanowice-Trestno, Bogusławice, Groblice, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Prawocin, Radomierzyce, Radwanice, Siechnice i Prawocin, Siechnice, Smardzów, Sulęcin-Szostakowice, Sulimów, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Zębice, Żerniki Wrocławskie
Filtruj wg: Ułóż wg:

Przykro nam, takiego dokumentu brak dla Twojego wyboru

: