Kobierzyce okolice ul. Jesionowej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Jesionowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce


Opis

ograniczony do działek nr 58/1, 577/4 i 598/1 oraz części działek nr 576/3, 577/3, 578, 579, 580/1-4, 582, 583, 584/1-2, 585, 586/1-2, 587 położonych we wsi Kobierzyce

Szczegóły
Oznaczenie: D40
Rozmiar: 2.38 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XL/586/14 z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwała: Nr VII/88/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Publikacja: Poz. 3266 z dnia 23 lipca 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: