wieś Oleśniczka - świetlica

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Oleśniczka


Opis

wieś Oleśniczka - świetlica

Szczegóły
Oznaczenie: OLS-2
Rozmiar: 1,36
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIV/229/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwała: Nr XXXVI/535/14 z dnia 29 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 4759 z dnia 10 listopada 2014 r.
WSA: Stwierdza się nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 8 ust. 1 pkt 3 we fragmencie „na warunkach ustalonych z administratorem sieci” oraz we fragmencie „za zgodą administratora”, § 8 ust. 2 pkt 3 we fragmencie „za zgodą ich właścicieli”, § 8 ust. 1 pkt 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 2.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Oleśniczka

: