Kobierzyce - przy ul. Parkowej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce


Opis

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Parkowej we wsi Kobierzyce

Szczegóły
Oznaczenie: D46
Rozmiar: 5,08
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/40/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.
Uchwała: Nr X/140/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Publikacja: Poz. 3791 z dnia 16 września 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: