Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV relacji Przybków - Klecina w Cesarzowicach


Opis

obejmujący tereny wzdłuż linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w południowo-zachodniej część obrębu Cesarzowice

Szczegóły
Oznaczenie: CES-5A
Rozmiar: 0,95 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVI/371/13 z dnia 26.09.2013 r.
Uchwała: Nr XVIII/251/16 z dnia 28.04.2016 r.
Publikacja: poz. 2415 z dnia 11 maja 2016 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Cesarzowice

: