wieś Wszemiłowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice


Opis

obejmujący wieś Wszemiłowice

Szczegóły
Oznaczenie: WSZ-6
Rozmiar: 35,6 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Uchwała: Nr XXV/325/16 z dnia 24 listopada 2016 r.
Publikacja: Poz. 6012 z dnia 28 grudnia 2016r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wszemiłowice

: