Zachowice - złoże "Zachowice"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża "Zachowice"


Opis

w rejonie złoża "Zachowice"

Szczegóły
Oznaczenie: ZAC-9
Rozmiar: 6,7 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015 r.
Uchwała: Nr XXVII/358/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Publikacja: Poz. 587 z dnia 7 lutego 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Zachowice

: