Środkowa część obrębu Rzeplin

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzeplin


Opis

Środkowa część obrębu Rzeplin

Szczegóły
Oznaczenie: RZP-1
Rozmiar: 74,63 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/217/13 z dnia 26 czerwca 2013r.
Uchwała: Nr XXVI/119/16 z dnia 09 listopada 2016r.
Publikacja: Poz. 5325 z dnia 25 listopada 2016r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Rzeplin

: