Dobkowice część wschodnia - ul. Kasztanowa i Akacjowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Akacjowej we wschodniej części wsi Dobkowice.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 36/4 i 122/2 położonych we wsi Dobkowice.

Szczegóły
Oznaczenie: I29
Rozmiar: 0,31 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/331/16 z dnia 19 sierpnia 2016r.
Uchwała: Nr XXIX/560/17 z dnia 1 września 2017r.
Publikacja: Poz. 3835 z dnia 15 września 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobkowice

: