Krzyżowice - dz. 153/4

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w południowo-środkowej części wsi Krzyżowice


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 153/4 położonej we wsi Krzyżowice.

Szczegóły
Oznaczenie: E49
Rozmiar: 0,14 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVIII/525/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/736/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2905 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: