Groblice dz 35/2

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę 35/2 położoną w obrębie Groblice gmina Siechnice.


Opis

Obszar obejmujący działkę 35/2 obręb Groblice

Szczegóły
Oznaczenie: GRB-6
Rozmiar: 1,40 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVII/196/16 z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała: Nr XLVI/384/18 z dnia 22 lutego 2018r.
Publikacja: Poz. 1086 z dnia 5 marca 2018r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Groblice

: