Domaszczyn II

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn - MPZP DOMASZCZYN II


Opis

Obszar w rejonie ul. Brzozowej i ul. J. Słowackiego

Szczegóły
Oznaczenie: DON-3
Rozmiar: 15,30 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIV/425/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała: Nr XL/485/18 z dnia 19 października 2018 r.
Publikacja: Poz. 5443 z dnia 6 listopada 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domaszczyn

: