Małuszów obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów.


Opis
ograniczony do obrębu Małuszów z wyłączeniem terenu mpzp wsi Małuszów (B5) i terenu położonego w mpzp południowo-zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne
Szczegóły
Oznaczenie: B17
Rozmiar: 189,45
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/176/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/456/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 1 marca 2005r. poz. 844
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Małuszów

: