Owsianka-Bąki obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Owsianka-Bąki.


Opis
ograniczony do obrębu Owsianka-Bąki z wyłączeniem terenu mpzp wsi Owsianka (F3) i części terenu mpzp wsi Bąki (F4)
Szczegóły
Oznaczenie: F 7
Rozmiar: 304,67
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/178/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/458/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 1 marca 2005r. poz. 846
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: