Pustków Wilczkowski obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Wilczkowski.


Opis
obejmujący obręb Pustków Wilczkowski z wyłączeniem mpzp wsi Pustków Wilczkowski (I6)
Szczegóły
Oznaczenie: I 8
Rozmiar: 432,45
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/472/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/695/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 8 z dnia 11 stycznia 2007r. poz. 75
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: