Ślęza wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Ślęza, gmina Kobierzyce.


Opis
ograniczony jest od północy: wzdłuż autostrady A-4; od zachodu: wzdłuż rzeki Ślęzy i cieku wodnego o nr 186; od południa: wzdłuż granicy lasu na działce nr 158/5; od wschodu: wzdłuż wschodnich granic działek nr 108, 97, 193, 82/2
Szczegóły
Oznaczenie: A 7
Rozmiar: 73,4
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/177/00 z dn. 19 października 2000r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/241/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr LXIII/510/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.
Publikacja: Nr 229 z dnia 31 października 2002r. poz. 3145
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: