Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - obszar A

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części środkowo-zachodniej wsi Wysoka - obszar A.


Opis
obejmujący środkowo-zachodnią część wsi Wysoka
Szczegóły
Oznaczenie: A19a
Rozmiar: 14,82
Uchwała o przystąpieniu: Nr LX/489/02 z dn. 16 maja 2002r. uchylająca uchwały Nr LVII/463/02 z dn. 7 marca2002r., Nr XLV/365/01 z dn. 18 maja 2001r.
Uchwała: Nr XXV/325/04 z dnia 25 marca 2004r.
Publikacja: Nr 90 z dnia 19 maja 2004r. poz. 1650
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: