Pełcznica

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Pełcznica
MPZP W CZĘŚCI NIEOBOWIĄZUJĄCY (zmieniony uchwałą nr VII/74/03 z dnia 25 marca 2003r. - PEL- 2)


Opis
obejmujący działki nr dz.nr: cz.208, 209/2, 209/365, 210, 211, 212/1-2, 213/1,3-4, 214, 215, 216/1-3, 217, 227-231, 232/1-2, 233-236, 237-240, 241/1-2, 242/1-2, 243, 244/1,4-6, 245/1-3, 246/1-2, 247/1-2, 248/2-3, 249/1-2, 250/1-4, 251/1-2, 252/1-3, 253, 254/2, 255/1-3, 256/2-4, 257/1-2, cz.372/1, cz.394, 395/1,3-4, 396/2-3, 399, cz.406, cz.407, 408, 409, 410/1,2,4, 410/3,5, 412, 424/2-4, cz.483 we wsi Pełcznica
Szczegóły
Oznaczenie: PEL- 1
Rozmiar: 115
Uchwała: Nr XXVI/168/2000 z 28 września 2000r.
Publikacja: Nr 42 z dnia 2 maja 2001r. poz. 427
Uchwała 2: Nr XXIX/236/96 z dnia 30 października 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Pełcznica

: