Bielany Wrocławskie część północna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce


Opis
ograniczony jest od północy granicą obrębu wsi Bielany Wrocławskie; od zachodu drogą krajową Nr 8; od południa autostradą A-4; od wschodu linia kolejową, granicą bonitacyjną gleby klasy IIIb i II oraz granicą działki nr 259/13.
Szczegóły
Oznaczenie: A 3
Rozmiar: 15
Uchwała o przystąpieniu: Nr L/265/98 z dn. 10 czerwca 1998r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/158/96 z dn. 19 grudnia 1996r. i uchylająca uchwałę Nr XLVII/239/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXXI/163/2000 z dn. 21 września 2000r.
Publikacja: Nr 42 z dnia 6 listopada 2000r. poz. 702
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: