Zabrodzie i Mokronos Dolny "oś inkubacji"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Zabrodzie i Mokronos Dolny


Opis
obejmujący teren w obrębie Zabrodzie i Mokronos Dolny przeznaczony pod tereny aktywności gospodarczej / tereny komunikacji OŚ INKUBACJI
Szczegóły
Oznaczenie: ZAB- 1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVIII/281/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
Uchwała: Nr XII/116/07 z dnia 30 października 2007r.
Publikacja: Nr 306 z dnia 28 grudnia 2007r. poz. 4179
Uchwała 2: Nr XXXII/268/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Zabrodzie

: